cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa
W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2019/2020 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce, stan i perspektywy branży cukrowniczej, rynek cukru w nowej perspektywie budżetowej 2021 – 2027,
 • aktualne zagadnienia dotyczące postępu w technice i technologii cukrownictwa oraz w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej,
 • współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.


Kliknij aby powiększyćW imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: Przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: p. Mariana Borka – Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW oraz p. Panią Katarzynę Średnicką – Naczelnik Wydziału Produkcji Roślinnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Krzysztofa Kowę - Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jednocześnie Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, dr Romana Kubiaka – Prezesa Zarządu Pfeifer&Langen Polska S.A., p. Marcina Lechowskiego - Prezesa Zarządu Nordzucker Polska S.A., p. Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, p. Gabriela Janowskiego – byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Bożeną Pazgan reprezentującą Agencję Rezerw Materiałowych, p. Ewę Mankiewicz-Cudny - Prezes Zarządu FSNT-NOT, p. Jerzego Rożka – Prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT, przedstawicieli prasy cukrowniczej, przedstawicieli europejskich stowarzyszeń cukrowników, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, gości z Niemiec, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii oraz przedstawicieli 77 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi i produkty dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium powierzając prowadzenie konferencji Krystynie Wasińskiej – Sekretarz Generalnej STC oraz Kolegom: Dominikowi Stefańskiemu, Hubertowi Fabianowiczowi oraz Piotrowi Wawro – członkom ZG STC a także Przewodniczącemu Sekcji Surowcowej STC – Kol. Arturowi Majewskiemu - prowadzenie obrad części surowcowej w drugim dniu konferencji.

Kliknij aby powiększyćOficjalnego otwarcia jubileuszowej XXXII Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej dokonał p. Krzysztof Kowa – Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, który witając wszystkich uczestników podkreślił znaczenie tej konferencji jako ważnej platformy do wymiany poglądów, doświadczeń i wspierania branży cukrowniczej w przeciwieństwie do panującej na świecie konkurencji między producentami. Pogratulował Zarządowi STC organizacji kolejnej konferencji cieszącej się corocznie dużą frekwencją. Nawiązując do przyszłości rynku cukru Prezes Kowa podkreślił, że w związku ze zmniejszeniem produkcji cukru na świecie o ok. 6 mln. ton można się spodziewać wzrostu cen cukru, na co czekają producenci i plantatorzy. Kończąc życzył udanych i owocnych obrad podczas XXXII Konferencji Pokampanijnej.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń NOT oraz STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:
 1. Aneta Antczak-Chrobot - Politechnika Łódzka
 2. Mirosław Radciniewski - C. Chełmża Nordzucker Polska


Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
 1. Agnieszka Cebulak - C. Chełmża Nordzucker Polska
 2. Michał Gawryszczak - Zwišzek Producentów Cukru w Polsce
 3. Daniel Krajewski - C. Chełmża Nordzucker Polska
 4. Witold Nowak - firma APRO Polska
 5. Krzysztof Olucha - firma STAKOL
 6. Roman Zdunek - C. Krasnystaw Krajowa Spółka Cukrowa


Kliknij aby powiększyćOdznaczeni Srebrną Odznaką Honorową NOT: dr Aneta Antczak-Chrobot i Mirosław Radciniewski w towarzystwie dr Macieja Wojtczaka -Przewodniczącego ZG STC oraz Ewy Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

Kliknij aby powiększyćOdznaczeni Odznaką Honorową STC: Witold Nowak, Michał Gawryszczak, Agnieszka Cebulak, Daniel Krajewski, Krzysztof Olucha, Roman Zdunek w towarzystwie dr Macieja Wojtczaka -Przewodniczącego ZG STC oraz Ewy Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.

Kliknij aby powiększyćW imieniu wszystkich odznaczonych za przyznane odznaki podziękowała dr Aneta Antczak Chrobot – odznaczona Srebrną Odznaką Honorową NOT. Zapewniła, że również w dalszej działalności odznaczeni dołożą wszelkich starań, aby być godnym tych wyróżnień.
 
 
W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:

Kliknij aby powiększyćMarian Borek – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował w imieniu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego za zaproszenie na tegoroczną konferencję STC. Ponieważ ze względu na inne obowiązki minister Krzysztof Ardanowski nie mógł wziąć osobiście udziału w konferencji przekazał list skierowany do organizatorów oraz uczestników konferencji. W imieniu własnym dyr. Marian Borek życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz sukcesów w działalności na rzecz cukrownictwa.

list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Kliknij aby powiększyćKrzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego na wstępie podziękował za zaproszenie oraz odniósł się do minionej kampanii podkreślając, że był to gorszy rok dla plantatorów ze względu na suszę i mniejszy plon, który jest najważniejszym czynnikiem decydującym o dochodowości produkcji rolnej. Optymistyczny dla plantatorów jest fakt, że zaczęły rosnąć ceny cukru. Wielką bolączką jest natomiast fakt, że ceny za buraki płacone przez poszczególne Spółki Cukrowe są różne. Wyraził zadowolenie, że Związek Producentów Cukru w Polsce podjął inicjatywę w sprawie zwalczania szarka komośnika powołując konsorcjum specjalistów opracowujące metody zwalczania tego szkodnika. Docenił też pilotażową technikę mechanicznego okrywania pryzm buraczanych, która korzystnie wpływa na plon i jakość surowca. Pogratulował wszystkim odznaczonym i życzył udanej konferencji.

Kliknij aby powiększyćEwa Mankiewicz-Cudny – Prezes Zarządu FSNT – NOT witając uczestników konferencji wyraziła zadowolenie, że konferencja odbywa się w Domu Technika NOT, który w tym roku obchodzi 115 rocznicę powstania. Inżynierowie cukrownicy należą do pionierów – założycieli organizacji inżynierskich. Podkreśliła też, że pierwszym „dzieckiem” najstarszego czasopisma - Przeglądu Technicznego jest Gazeta Cukrownicza wydawana od 1893 roku. Życzyła cukrownikom, aby Stowarzyszenie Techników Cukrowników nadal, tak dobrze jak dotąd aktywnie działało pozostając jednym z 39 członków FSNT–NOT. Kończąc pani Ewa Mankiewicz-Cudny poinformowała, że na Światowym Zjeździe Inżynierów, który odbył się w Melbourn w 2019 r. ustalono dzień 4 marca Światowym Dniem Inżyniera. Zaapelowała, aby podkreślając rolę inżynierów w postępie technicznym obchodzić ten dzień jako Dzień Inżyniera. Na zakończenie życzyła uczestnikom konferencji owocnych obrad i dużo wyniesionych korzyści.

Kliknij aby powiększyćGabriel Janowski – b. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi witając uczestników podkreślił, że od dzieciństwa związany jest z cukrownictwem i obecność na tej konferencji jest dla niego zawsze istotna. Stwierdził, że rolnictwo w Polsce i Europie zeszło obecnie na drogę produkcji przemysłowej produkcji żywności z zastosowaniem nadmiernej ilości środków chemicznych. Przyczynia się to do zatrucia gleby, wody oraz do pogorszenia jakości produktów. Zaapelował, że należy odejść od takiej produkcji na rzecz produkcji jakościowej, w której Polska powinna być wzorcem dla innych krajów. Zaproponował też, żeby przemysł cukrowniczy uruchomił program PQF (Polish Quality Food) w celu produkcji cukru eko. Kończąc życzył uczestnikom udanej konferencji.

Referaty prezentowane na konferencji:
 1. Kliknij aby powiększyć„Rynek cukru z uwzględnieniem instrumentów wsparcia w nowej perspektywie budżetowej 2021 – 2027” - Marian Borek, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć„Stan obecny i perspektywy dla branży cukrowniczej” – Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć„Kampania cukrownicza 2019/2020 w Polsce” - dr hab. Maciej Wojtczak, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyć„Przebieg i wyniki kampanii 2019/2020 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.” - Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć„Przebieg i wyniki kampanii 2019/2020 w Pfeifer & Langen Polska S.A.” – Dominik Stefański, Dyrektor ds.Techniczno- Produkcyjnych Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć„Przebieg i wyniki kampanii 2019/2020 w Nordzucker Polska S.A.” – Marcin Lechowski, Prezes Zarządu Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć„Zastosowanie nowoczesnej metody opomiarowania pieca wapiennego w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” jako działanie pozwalające na zwiększenie efektywności jegopracy” – Mirosław Szeląg, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć„Doświadczenia z uruchomienia i eksploatacji stacji odwapniania soku rzadkiego” - Sebastian Rode, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć„Możliwości spalania biomasy w kotłach rusztowych” – Artur Harutyunyan,Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć„Jakość surowca w technologii cukru” – dr Radosław Gruska Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć„Wpływ procesów agrotechnicznych na wartość technologiczną buraków cukrowych” - dr Natalia Mioduszewska, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć„Laboratorium oceny wskaźników wartości technologicznej buraków cukrowych” – Janusz Nożewnik, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć„Wyzwania i zagrożenia w branży energetycznej” – dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn, Instytut Energetyki Warszawa.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć„Instalacje odsiarczania spalin w przemyśle cukrowniczym – technologie, realizacja inwestycji, modernizacje” – Maciej Napieralski, INSTAL-FILTER S.A. Kościan.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć„SNCR-sprawdzona niekatalityczna metoda redukcji NOX w kotłach rusztowych w celu spełnienia norm BAT w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – Marcin Małek, ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć„Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji inwestycji, kompleksowych rozruchów instalacji energetycznych i ochrony środowiska oraz monitorowania zanieczyszczeń emisji” – Marcin Żak i Marcin Radecki ,TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc EkologiaBełchatów.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć„Gospodarka energetyczna cukrowni w aspekcie rosnących wymagań środowiskowych i rynkowych” – Dariusz Czerniak i Piotr Wasik, SWECO CONSULTING Sp. z o.o. Poznań.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć„Internet rzeczy i Przemysł 4,0 – integracja informacji kluczem do efektywnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa (Platforma JOIN)” – Mateusz Kasprzak, YOKOGAWA Polska Sp. z o.o. Warszawa.

  Pobierz dokument
   
 19. Kliknij aby powiększyć„Poprawa efektywności energetycznej w cukrowni na przykładzie modernizacji przekładni pasowych” – Krzysztof Krawczyk, MARGO Sp. z o.o. Sp.k Toruń.
   
 20. Kliknij aby powiększyć„Energooszczędne maszyny przesiewające” – Dominik Stappert i Marek Jankowski, RHEWUM GmbH Remscheid, Germany.

  Pobierz dokument
   
 21. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/2020” w Krajowej Spółce Cukrowej” – Artur Majewski, Dyrektor Departamentu Surowcowego, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 22. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/2020 w Pfeifer & Langen Polska ” – dr Henryk Ławiński, Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 23. Kliknij aby powiększyć„Przebieg wegetacji i zbioru buraków w sezonie 2019/2020 w Nordzucker Polska” - Włodzimierz Spychała, Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 24. Kliknij aby powiększyć„Perspektywy w ochronie buraka cukrowego przed zachwaszczeniem” – inż. Adam Paradowski, Instytut Ochrony Roślin Poznań.

  Pobierz dokument
   
 25. Kliknij aby powiększyć„Skośnik buraczak - Scrobipalpa ocellatea (Boyd) nowe zagrożenie w uprawie buraka” – dr inż. Tomasz Klejdysz, Instytut Ochrony Roślin Poznań.

  Pobierz dokument
   
 26. Kliknij aby powiększyć„Uprawa buraka cukrowego w warunkach ograniczonej dostępności wody” – dr Joanna Onuch, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

  Pobierz dokument
   
 27. Kliknij aby powiększyć„Nowe wyzwania w uprawie buraków cukrowych na tle zmian klimatycznych” – Mirosław Michałek, Darko Maletic, SESVANDERHAVE Poland Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 28. Kliknij aby powiększyć„Mechaniczne zwalczanie chwastów w buraku cukrowym” – Piotr Pawłowski, precyzyjnerolnictwo.com, Gdynia.

  Pobierz dokument
   


W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział ok. 280 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni z Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Pfeifer&Langen Polska S.A. oraz Nordzucker Polska S.A., przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii oraz innych instytutów naukowych współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie techniki i technologii cukrownictwa oraz uprawy buraków i gospodarki surowcowej. W konferencji wzięło udział 77 firm specjalistycznych prezentujących aktualną ofertę produktów i usług dla przemysłu cukrowniczego.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

W godzinach wieczornych pierwszego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy z poszczególnych Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór. Atrakcją wieczoru był występ zespołu Lubelska Federacja Bardów z repertuarem piosenki literackiej i poezji śpiewanej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników
 
aktualnosci.php?d=107b by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Wed, 06 Jul 2022 15:09:13 GMT -->