cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Plan kursów organizowanych w 2024 roku
Kurs Miejsce Ilość dni
1. Obsługa urządzeń surowni Cukrownia Dobrzelin 5
2. Obsługa stacji oczyszczania i pieca wapiennego Cukrownia Dobrzelin 5
3. Obsługa stacji wyparnej Cukrownia Dobrzelin 5
4. Obsługa urządzeń produktowni Cukrownia Dobrzelin 5
5. Obsługa kotłowni i turbin Cukrownia Dobrzelin 5
6. Kurs dla pracowników Laboratorium Surowcowego Cukrownia Dobrzelin 5
7. Kurs dla kierowników produkcji Cukrownia Dobrzelin 5
8. Kurs dla chemików zmianowych Cukrownia Dobrzelin 5

 
Program kursów:
  • Program kursów dla obsługi stacji technologicznych obejmuje technologię ogólną produkcji cukru, budowę urządzeń poszczególnych stacji oraz urządzeń pomocniczych, remont tych urządzeń, podstawy automatyki, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę danej stacji oraz komputerowe sterowanie poszczególnych stacji, kontrolę laboratoryjną, sprawy BHP i ochrony p.poż., a także szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


  • Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym. Cena kursu obejmuje szkolenie, zakwaterowanie, wyżywienie.
  • Opłata za egzamin przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną URE na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wynosi 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.


Wszystkie kursy kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów na kursy w terminie do dnia 15 marca 2024 r.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników