cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXXV POKAMPANIJNA KONFERENCJA TECHNICZNO-SUROWCOWA 2023 - KAMPANIA CUKROWNICZA 2022/2023 W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM W POLSCE
W dniach 16-17.02.2023 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Celem konferencji były następujące tematy:
 • przedstawienie przebiegu i wyników kampanii cukrowniczej 2022/2023 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych oraz w skali przemysłu cukrowniczego w Polsce,
 • aktualny stan i perspektywy branży cukrowniczej,
 • rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 przyczyniające się do optymalizacji zużycia energii a tym samym do redukcji kosztów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • transformacja energetyczna w przemyśle cukrowniczym,
 • innowacyjne rozwiązania w hodowli i agrotechnice buraka cukrowego wpływające na poprawę plonu buraków oraz wzrost ich polaryzacji,
 • geoinformacja na plantacjach, innowacyjne techniki uprawy roli i zbioru buraków
 • promocje firm oferujących produkty i usługi dla przemysłu cukrowniczego.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu Zarządu Głównego STC konferencję rozpoczął dr hab. Maciej Wojtczak, profesor PŁ - Przewodniczący ZG STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: Ministra Krzysztofa Cieciórę - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Gabriela Janowskiego - b. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Marcina Wrońskiego - Z-cę Dyrektora Generalnego KOWR, p. Joannę Jasińską - Dyrektor Biura Rezerw Żywności w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, p. Jana Wernickiego - Prezesa Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce jednocześnie Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., panów Zdzisława Salusa, Tomasza Olenderka oraz Tomasza Nowakowskiego - Członków Zarządu KGS S.A., dr Romana Kubiaka - Prezesa Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A., p. Marcina Lechowskiego - Prezesa Zarządu Nordzucker Polska S.A., oraz panią Małgorzatę Leśniewską - Członkinię Zarządu Nordzucker Polska, p. Krzysztofa Nykiela - Prezesa Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, p. Stefana Góralczyka - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, p. Jerzego Rożka - Prezesa Warszawskiego Domu Technika NOT, przedstawicieli prasy cukrowniczej, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, oraz przedstawicieli 70 firm polskich i zagranicznych oferujących aktualne usługi i produkty dla przemysłu cukrowniczego.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Następnie kol. Maciej Wojtczak powołał Prezydium Konferencji powierzając prowadzenie obrad Krystynie Wasińskiej - Sekretarz Generalnej STC oraz kolegom: Hubertowi Fabianowiczowi, Jackowi Sobczyńskiemu oraz Dominikowi Stefańskiemu, - członkom Zarządu Głównego G STC.
Kliknij aby powiększyć
Oficjalnego otwarcia XXXV Konferencji Techniczno-Surowcowej dokonał p. Jan Wernicki - Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, który witając wszystkich uczestników wyraził zadowolenie, że program tegorocznej konferencji porusza najważniejsze aktualnie zagadnienia dotyczące techniki i technologii cukrownictwa oraz agrotechniki i gospodarki surowcowej. Oceniając ostatnią kampanię cukrowniczą podkreślił wiele utrudnień w jej przebiegu związanych z covidem oraz z dostępem i wysokimi cenami surowców energetycznych wynikających z toczącej się wojny w Ukrainie. Z drugiej strony sprzyjający wzrost cen cukru w minionym roku wpłynął w rezultacie na pozytywną ocenę zakończonej kampanii 2022/2023. Prezes Jan Wernicki pokreślił także możliwości i wielką potrzebę transformacji energetycznej w przemyśle cukrowniczym, przede wszystkim w zakresie produkcji biometanu z wysłodków buraczanych. Otwierając XXXV Konferencję Techniczno-Produkcyjną życzył udanych i owocnych obrad.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, NOT oraz STC przyznanych zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2021 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
1. Tomasz Soliwodzki - Nordzucker Polska
2. Eugeniusz Brejski - Nordzucker Polska
Kliknij aby powiększyć
Tomasz Soliwodzki i Eugeniusz Brejski - odznaczeni Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w towarzystwie Ministra Krzysztofa Ciecióry oraz prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznaczeń.
W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy i kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa.
Złotą Odznaką Honorową NOT odznaczona została:
Aleksandra Pacholec - Nordzucker Polska S.A.
Kliknij aby powiększyć
Odznaczona Złotą Odznaką Honorową NOT Aleksandra Pacholec w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC oraz p. Stefana Góralczyka - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznaki.
W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz przemysłu cukrowniczego, a także za duże zaangażowanie w kształtowanie rangi i wizerunku naszego Stowarzyszenia
Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:
Bartnicki Tomasz - Krajowa Grupa Spożywcza
Czerwiński Mateusz - Pfeifer & Langen
Jeziorski Sebastian - Krajowa Grupa Spożywcza
Koza Radosław - Nordzucker Polska
Kucharski Rafał - Nordzucker Polska
Michalak Michał - Krajowa Grupa Spożywcza
Nowicki Tomasz - Nordzucker Polska
Paluch Mirosław - Pfeifer & Langen
Pojasek Andrzej - Pfeifer & Langen
Rubaszko Piotr - Krajowa Grupa Spożywcza
Rychter Monika - Nordzucker Polska
Sidor Piotr - Krajowa Grupa Spożywcza
Stanisz Maciej - Pfeifer & Langen
Świderski Witold - Nordzucker Polska
Kliknij aby powiększyć
Odznaczeni Odznaką Honorową STC: Michał Michalak, Tomasz Bartnicki, Radosław Koza, Tomasz Nowicki, Monika Rychter, Piotr Sidor, Piotr Rubaszko, Andrzej Pojasek, Witold Świderski, Maciej Stanisz, Mateusz Czerwiński, Mirosław Paluch, Rafał Kucharski, Sebastian Jeziorski w towarzystwie prof. Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego ZG STC oraz p. Stefana Góralczyka - Wiceprezesa Zarządu FSNT-NOT, którzy dokonali ceremonii wręczenia odznak.
Kliknij aby powiększyć
W imieniu wszystkich odznaczonych za przyznane odznaki podziękował kol. Tomasz Soliwodzki - odznaczony Medalem Złotym za Długoletnia Służbę. Zapewnił o dalszym zaangażowaniu w zakresie podnoszenia kwalifikacji i dokształcania kadr cukrowniczych oraz realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia. Życzył całej społeczności cukrowniczej dalszego pomyślnego rozwoju oraz wielu osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej.
W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali:
Kliknij aby powiększyć
Min. Krzysztof Ciecióra - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wstępie pogratulował wszystkimodznaczonym otrzymanych wyróżnień. Podkreślił także swój bliski związek z przemysłem cukrowniczym wynikający z relacji rodzinnych, przede wszystkim wspomniał swojego ojca pracującego w jednej z cukrowni. Pogratulował i podziękował cukrownikom za dobrze przeprowadzoną kampanię cukrowniczą podkreślając wielkie problemy wynikające z covidu i wojny w Ukrainie, jakie towarzyszyły branży w minionym roku. Zaznaczył także gotowość i zaangażowanie Ministerstwa w utrzymanie dotychczasowego wsparcia finansowego dla plantatorów buraków cukrowych oraz współpracy i pomocy w rozwiązywaniu problemów w całym sektorze cukrowniczym. Gratulując organizatorom przygotowania konferencji życzył uczestnikom dobrych obrad wyniesienia bogatych wniosków i inspiracji z referatów tegorocznego programu.
Kliknij aby powiększyć
Marcin Wroński - Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podkreślił wieloletnią współpracę KOWR-u, a przede wszystkim wcześniej Agencji Rynków Rolnych z branżą cukrowniczą między innymi w zakresie monitorowania rynku cukru oraz wspierania konsumpcji krajowej. W zakresie wspierania exportu krajowego wynoszącego w ubiegłym roku 48 mld euro cukier i produkty cukiernicze stanowią 7 %. Dyr Marcin Wroński podziękował producentom buraków oraz producentom cukru za ich pracę w budowaniu polskiej marki podkreślając, że branża cukrownicza jest uprawniona do oznaczenia „PRODUKT POLSKI”
Kliknij aby powiększyć
Krzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego dziękując za zaproszenie podkreślił ważność spotkania podsumującego ostatni rok w produkcji i przetwórstwie buraków cukrowych. Oceniając rok ze strony plantatorów wyraził zadowolenie z opłacalności uprawy buraków. Znaczący wzrost cen cukru pozwolił podnieść również cenę za buraki, co zwiększyło zainteresowanie plantatorów kontraktacją powiększoną w rezultacie o 260 tys.ha. Prezes Krzysztof Nykiel mówił też o zagrożeniach wynikających z wymogów Zielonego Ładu o stosowaniu substancji czynnych w coraz mniejszy sposób chroniących uprawy buraka cukrowego, co może przyczynić się do ograniczenia możliwości uprawy w sposób tradycyjny. Gratulując wyników osiągniętych w minionej kampanii cukrowniczej życzył owocnych obrad.
Kliknij aby powiększyć
Stefan Góralczyk - Wiceprezes Zarządu FSNT - NOT nawiązując do programu konferencji podkreślił znaczenie i potrzebę funkcjonowania Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz jego wkład w funkcjonowanie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Podziękował Zarządowi STC i życzył dalszego rozwoju. Zauważając wielu młodych ludzi w społeczności cukrowniczej z zadowoleniem stwierdził, że odmłodzenie Federacji jest aktualnie bardzo ważne i potrzebne dla tzw. „zmiany warty”. Zdaniem Prezesa Stefana Góralczyka program tegorocznej konferencji STC jest bardzo ciekawy, poruszający najważniejsze zagadnienia dotyczące ciągłego rozwoju i postępu w przemyśle. Kończąc przekazał życzenia owocnych obrad.
Kliknij aby powiększyć
Gabriel Janowski - b. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi witając uczestników powołał się na franciszkańskie pozdrowienie „Pokój i Dobro”, szczególnie ważne jego zdaniem w aktualnie trudnym czasie wojny. Życzył, aby zapadło ono głęboko w serca i umysły i wyzwoliło w ludziach stanowczy sprzeciw przeciw szerzeniu się nienawiści i śmierci. Podkreślając jak ważny jest pokój na świecie zwrócił się do polityków o podjęcie stanowczych działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie. Podkreślił też rolę Polski, która ze względu na swoje położenie i historię jest zobowiązana i działa na rzecz pokoju. Kończąc Min. Gabriel Janowski pogratulował organizatorom udanej konferencji i życzył owocnych obrad.
Referaty prezentowane na konferencji:


 1. Kliknij aby powiększyć "„Stan i perspektywy branży cukrowniczej” - Michał GawryszczakDyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce

  Pobierz dokument
   
 2. Kliknij aby powiększyć „Dekarbonizacja produkcji cukru w Polsce” - Justyna Wysocka Golec, Director Business Advisory Climate Change, Energy&Decarbonisation, KPMG Advisory Sp. z o.o. Warszawa

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyć „Korzyści z zastosowania cyfrowych narzędzi w sektorze cukrowniczym - jak efektywnie rozpocząć cyfryzację” - Ewa Mikos-Romanowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Siemens Sp. z o.o., Przewodnicząca Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4,0 AHK Polska, Maciej Gontarski, Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży Siemens Digital Industries

  Pobierz dokument 1
    Pobierz dokument 2
   
 4. Kliknij aby powiększyć „Cyfryzacja systemów elektroenergetycznych w branży cukrowniczej w oparciu o technologię chmury obliczeniowej oraz inteligentne urządzenia rozdziału energii w sieciach NN i SN” - Radosław Dudzik, ABB Sp. z o.o. Wrocław

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyć „Zarządzanie nowoczesną fabryką w oparciu o rozwiązania z zakresu Przemysłu 4,0” - Piotr Wilk, ASTOR Sp. z o.o. Kraków

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyć „Przebieg i wyniki kampanii 2022/2023 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.” - Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego i Inwestycji, Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyć „Przebieg i wyniki kampanii 2022/2023 w Pfeifer & Langen Polska S.A.” - Jacek Sobczyński, Dyrektor Cukrowni Miejska Górka, Szef Produkcji Podstawowej Pfeifer & Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyć „Przebieg i wyniki kampanii 2022/2023 w Nordzucker Polska S.A.” - dr Natalia Mioduszewska, Dyr ds. Surowcowych Nordzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyć „Kampania cukrownicza 2022/2023 w Polsce” - dr hab. Maciej Wojtczak, Profesor PŁ - Przewodniczący Zarządu Głównego STC

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyć „Innowacyjne sposoby uprawy gleby - wady i zalety różnych sposobów uprawy” - prof. dr hab.Dariusz Jaskulski, Politechnika Bydgoska

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyć „Robot Farm Droid w uprawie buraka cukrowego, robot do siewu, odchwaszczania i opryskiwania, zasilany bateriami słonecznymi” - Bartłomiej Kądzielawa, Paweł Najbar - Farmsystems Kraków.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyć „Nowe szkodniki na plantacjach buraka cukrowego (skośnik buraczak) i ich znaczenie dla jakości surowca” - Mateusz Krawczyk, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyć „Wyniki odmian CR+ na doświadczeniach odmianowych w 2022 roku” - Paweł Łepkowski, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyć „Transformacja cyfrowa, czy rzeczywiście jest potrzebna?”- Marek Kwiatkowski, Yokogawa Polska Sp. z o.o. Warszawa

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyć „Robotyzacja i automatyzacja procesów w obrębie pakowni i skupu surowca. Autonomiczne wózki transportowe w intralogistyce” - Zbigniew Kominek, WIKPOL Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 16. Kliknij aby powiększyć „ Co o czwartej rewolucji przemysłowej powiedziałby Winston Churchill ? Czyli jak nie mylić efektywności z efektownością”- Przemysław Bartecki, NIXAL Sp. z o.o. Kościan

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyć „Systemy napędowe NORD, prosta droga do automatyzacji - Przemysł 4.0” - Marek Mularczyk, NORD Napędy sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 18. Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć „Suszarnie niskotemperaturowe wysłodków buraczanych w Oddziałach Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w ramach projektów badawczo-rozwojowych”- Krzysztof Mięczak- z-ca Dyr ds. Techn. w Oddz. C. Werbkowice, Mirosław Cegłowski - Dyr ds. Techn. w Oddz. C. Krasnystaw.

  Pobierz dokument
   
W tegorocznej konferencji pokampanijnej wzięło udział ok. 250 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządów i Cukrowni współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie techniki i technologii cukrownictwa oraz uprawy buraków i gospodarki surowcowej. W konferencji wzięło udział 70 firm specjalistycznych prezentujących aktualną ofertę produktów i usług dla przemysłu cukrowniczego.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
W godzinach wieczornych pierwszego dnia konferencji w Hotelu Novotel odbyło się tradycyjne spotkanie koleżeńskie, na którym cukrownicy z poszczególnych Spółek Cukrowych, zaproszeni goście i sympatycy STC oraz przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z przemysłem cukrowniczym mieli okazję kontynuować rozmowy i dyskusje kuluarowe a także, jak mamy nadzieję, miło spędzić wspólny cukrowniczy wieczór. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać koncertu znanych i lubianych szlagierów w znakomitym wykonaniu znanego w Ukrainie zespołu LADIES TRIO - trzech uroczych wokalistek ze Lwowa, które w związku z toczącą się wojną w ich ojczyźnie od wielu miesięcy koncertują w Polsce.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyćStowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników