cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Pfeifer & Langen prezes Stanisław Bogdziewicz, dyr. Stanisław Jódreczka, Pfeifer & Langen Polska S.A.

Restrukturyzacja zatrudnienia w grupie Pfeifer & Langen ze wsparciem outplacmentowym

Już na początku lat dziewięćdzisiątych było wiadomym, że aby Polska mogła zachować swoją pozycję jako producent cukru w Europie, niezbędnym będzie unowocześnienie zarówno produkcji jak i uprawy buraka cukrowego. Decyzja o prywatyzacji dla wielu cukrowni oznaczała początek głębokich zmian. Obejmowały one restrukturyzację bazy surowcowej, majątku, modernizację i zamykanie zakładów, czego konsekwencją była konieczność restrukturyzacji zatrudnienia.

Dotyczyło to również grupy Pfeifer & Langen. Cukrownie Grupy P&L zlokalizowane są w Wielkopolsce. Udział P&L w rynku wynosi 15,8 % w kwocie produkcyjnej. W roku 2004, po konsolidacji, z jedenastu cukrowni pracowało pięć. Powstała grupa produkcyjna - Pfeifer & Langen Polska S.A. Posiadamy również odrębną spółkę dystrybucyjną - Pfeifer & Langen Marketing. Nasza struktura jest bardzo klarowna. Restrukturyzacja fabryk doprowadziła do zmiany wskaźników technicznych: przeciętna produkcja cukru na jedną cukrownię w roku 2003 to 35 tys. ton, w roku 2004 - to prawie 64 tys. ton, długość kampanii - w roku 2003 to 57 dni, w roku 2004 - 100 dni. Przeciętna wydajność cukru na jednego zatrudnionego, to odpowiednio w roku 2003 - 186 ton, a roku 2004 - 296 ton. Natomiast gdyby tylko uwzględnić pracowników zajmujących się wyłącznie produkcją, wyłączając tych, którzy tylko zajmują się pakowaniem i magazynowaniem cukru, to produkcja cukru na jednego pracownika w roku 20045 wyniosłaby 351 ton.

Liczby pokazują, że restrukturyzacja pozwoliła osiągnąć pozytywne wskaźniki produkcyjne. Jednak, aby przeprowadzić tak szeroko zakrojone zmiany, trzeba było przede wszystkim przygotować szeroki program restrukturyzacji zatrudnienia. Skorzystaliśmy z doświadczeń naszego partnera Pfeifer & Langen KG, który wcześniej przeprowadzał redukcję zatrudnienia w swoich zakładach.

W roku 2004 z naszej grupy odeszło prawie 700 osób. To olbrzymia armia ludzi. W czasie, gdy poziom bezrobocia w Polsce wynosi 20%, zdawaliśmy sobie sprawę, jak dramatyczny jest to moment dla osób, które musiały odejść z fabryk. Postawiliśmy przed sobą wyzwanie, co zrobić, aby tych 700 osób nie zasiliło urzędów zatrudnienia i z naszą pomocą znalazło nowe miejsca pracy. Oprócz programu odpraw finansowych uruchomiliśmy program outplacementu, polegający na aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników. Podstawowymi elementami programu były:
  • analizy indywidualnych możliwości pracowników
  • konsultacje i pomoc w przygotowywaniu podań o pracę, życiorysów i później w wyszukiwaniu ofert pracy poprzez stworzenie nieograniczonego dostępu do komputerów, internetu itp.
  • konsultacje z psychologiem pracy
  • wyszukiwanie ofert pracy dla pracowników
  • zorganizowanie różnych bezpłatnych kursów dla pracowników w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
Zorganizowano dziewięć tzw. centrów aktywizacji zawodowej, w których pracowało 30 doradców zawodowych, 13 trenerów przedsiębiorczości i 14 ekonomistów. Były to osoby z zewnątrz, profesjonalnie zajmujące się doradztwem i aktywizowaniem zawodowym. Chcieliśmy, i tak się stało, aby część zwalnianych ludzi podjęła samodzielną działalność gospodarczą. Otrzymali oni pomoc przy sporządzaniu biznesplanów, oceny realności zakładanych przedsięwzięć. W sumie przeprowadzono około 3000 godzin konsultacji. Wiadomo, że cukrownie są przeważnie położone albo w małych środowiskach miejskich lub na wsi. Znalezienie pracy w tych rejonach jest niezwykle trudne. Jednak zatrudnieni telemarketerzy skontaktowali się z blisko 4600 podmiotami gospodarczymi i pozyskali z rynków lokalnych ponad 2500 ofert pracy.

Jakie więc są dotychczasowe efekty działania przyjętego programu outplacmentu?
Restrukturyzacją objęto 700 osób, część z nich odeszła na emeryturę, część sama znalazła pracę a 352 zgłosiły się do programu (udział w programie jest dobrowolny). Do dzisiaj 190 osób spośród nich znalazło pracę - to ponad 50 % spośród pracowników objętych programem. Program trwa dalej. Nie mamy założonych ostatecznych wskaźników. Na pewno marzeniem każdego menadżera czy związków zawodowych jest to, aby liczba ta była bliska 100%. Postaramy się zrobić wszystko, aby się do tej liczby zbliżyć.


Kampania 2004 w Pfeifer & Langen Polska

Siewy buraków w naszym terenie rozpoczęły się w roku ubiegłym o 2 tygodnie wcześniej niż w 2003 r. Opady atmosferyczne były niższe od średniej wieloletniej, jednak deszcze w miesiącach maj a szczególnie sierpień pozwoliły uzyskać dobre plony buraków w wysokości 43,5t/ha przy plonie cukru 7,8t/kg.

Z powierzchni 46.550 ha zebraliśmy 2 mln t buraków wyprodukowaliśmy 319,6 tys. t cukru przy wydatku 15,75%.

Kampania w naszej firmie rozpoczęła się 15 września, trwała średnio 100 dni, a w poszczególnych zakładach od 96 do 105. Przerób buraków w cukrowniach wyniósł od 348.188 t w Miejskiej Górce do 473.997 t w Gostyniu, a produkcja cukru odpowiednio 55.154 t do 76.955 t.
Średnie przeroby dobowe kształtowały się od 3332 t/d w Miejskiej Górce do 4931 t/d w Gostyniu. Zużycie energii najniższe było w Cukrowni Gostyń i wyniosło 224,8 KWh/tb (kocioł) a średnio w firmie 260,7 KWh/tb (kocioł) i 285,2 KWh/tb (ogółem energia).

Wskaźniki zużycia energii na cukier kształtowały się w podobnych proporcjach, Gostyń - 1374 KWh/tc (kocioł) i średnio w Pfeifer & Langen 1629 KWh/tc i 1790 KWh/tc (ogółem).
Zużycie kamienia wapiennego w całej firmie to 31,6 kg/tb przy najniższym zużyciu w Gostyniu 26,9 kg/tb.
Oszczędność kamienia/ wapna to mniejsze zużycie koksu który jest bardzo drogi i przynosi efekty wymierne w Pfeifer & Langen większe niż za kamień.

Ważniejsze inwestycje
  1. Silos 65.000 t, segregacja, pakownia - rozpoczęcie w Cukrowni "Środa"
  2. Plac buraczany 8100 m2 z wyładownią na tylne wywroty - Cukrownia "Gostyń"
  3. Oczyszczalnia ścieków - I stopień beztlenowy w Cukrowni "Gostyń"
  4. Oczyszczalnia ścieków - I i II stopień w Cukrowni "Środa"Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników