cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Ciągłe gotowanie cukrzyc B i C w układzie kaskadowym w warnikach periodycznych inż. Zbigniew Węgrzynowski, Cukrownia Gosławice, Pfeifer & Langen.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

 1. Wstęp.
  Cukrownia Gosławice w okresie międzykampanijnym w 2003r. przeprowadziła przebudowę i modernizację zasadniczej części zakładu w zakresie:
  • przygotowania, odbioru surowca i stacji ekstrakcji,
  • oczyszczania i filtracji soków,
  • wyparki i gospodarki cieplnej,
  • krystalizacji i wirowania cukrzyc,
  • pakowania cukru,
  • systemu sterowania procesem technologicznym.
  Cele modernizacji:
  • obniżenie energochłonności procesu,
  • obniżenie kosztów materiałów pomocniczych,
  • obniżenie uciążliwości procesu,
  • zwiększenie wydajności i poprawa jakości produktu końcowego,
  • obniżenie kosztów personelu.
 2. Kaskadowe gotowanie cukrzycy B i C - założenia.
  Jednym z etapów przebudowy wydziału produktowni było wykonanie instalacji kaskadowego gotowania cukrzycy B i C. W koncepcji przebudowy kaskady wykorzystano dotychczasowe warniki z produktów A,B i C, przeprowadzając na nich niżej wymieniony niezbędny zakres prac modernizacyjnych:
  • wymieniono dotychczasowe komory grzejne pierścieniowe na rurowe typu "plaster miodu",
  • przebudowano dna warników na dwustożkowe (kształt litery W),
  • zastosowano mieszadła firmy Stelzer o osiowym transporcie cukrzycy, oraz po jednej sztuce na kaskadzie B i C eksperymentalne mieszadło o promieniowym transporcie cukrzyc,
  • przebudowano łapacze zewnętrzne,
  • wykonano platerowanie stożków dolnych oraz powierzchni nadkomorowych,
  • wyeliminowano w warniku wszystkie występy i krawędzie, na których mogłoby wystąpić osadzanie i krystalizacja,
  • wprowadzono ogrzewanie elektryczne powierzchni stożków dolnych i instalacji technologicznych.
 3. Elementy instalacji technologicznych.
  W skład instalacji technologicznych wchodzą:
  • dolne połączenia warników w kaskadę wraz z instalacją umożliwiającą pominięcie każdego warnika w celu dokonania okresowego mycia,
  • w kaskadzie B zabudowano 4 warniki: 2x40 ton, 2x50 ton, 1x50 ton - cukrzyca zarodowa,
  • w kaskadzie C zabudowano 3 warniki: 3x50ton, 1x50 - cukrzyca zarodowa,
  • instalacje odciekowe i wodne doprowadzone do każdego warnika,
  • instalacje cukrzycy zarodowej do warników B1 i C1,
  • mikrofalowe przetworniki pomiarowe gęstości cukrzycy z indywidualnym cyklicznym kontrolowanym przepływem wody myjącej,
  • instalacja odbioru cukrzycy poprzez pompowanie z warnika B4 do mieszadła pośredniego, z warnika C3 bezpośrednio do mieszadła pionowego,
  • instalacje mycia warników i wgotowywania popłuczyn,
  • instalacja szybkiego napełniania cukrzycą zarodową warników B1 i C1 po gotowaniu,
  • instalacje cieplne i oparowe.
 4. Układy pomiarowe i regulacji.
  Cały proces krystalizacji cukrzycy w kaskadach B i C sterowany jest poprzez system PCS7 firmy Siemens w obwodach indywidualnych dla każdego warnika i blokowo dla całej kaskady.
  Podstawowe układy regulacji i pomiarów:
  • układ regulacji próżni,
  • pomiar temperatury i regulacja ciśnienia czynnika grzejnego,
  • pomiar i regulacja ilości odcieków indywidualnie do każdego warnika i sumarycznie dla całej kaskady,
  • pomiar i regulacja ilości cukrzycy zarodowej,
  • pomiar i regulacja poziomu cukrzyc w warnikach,
  • pomiar i regulacja Bx w każdym warniku,
  • pomiar ilości kondensatu z każdej komory grzejnej,
  • pomiar i regulacja temperatur i ciśnień,
  • pomiar mocy i prądu napędów mieszadeł zainstalowanych w warnikach,
  • układ regulacji stosunku cukrzycy zarodowej do sumarycznej ilości odcieków,
  • pomiar i regulacja wody do cyklicznego mycia przetworników pomiarowych poziomu i gęstości.
 5. Prowadzenie i kontrola procesu gotowania.
  Kontrola procesu gotowania opiera się na obserwacji i regulacji kilku podstawowych parametrów:
  • ilości cukrzycy zarodowej dozowanej proporcjonalnie do sumarycznej ilości odcieków,
  • utrzymaniu zadanej wielkości Bx w kolejnych warnikach kaskady,
  • poziomów w poszczególnych warnikach poprzez utrzymanie zadanego poziomu w warniku ostatnim,
  • temperatur gotowania poprzez regulację czynnika grzejnego indywidualnie lub proporcjonalnie we wszystkich warnikach,
  • stopnia zarastania komór grzejnych, poprzez analizę ilości wypływającego kondensatu.
 6. Mycie kaskady.
  Częstotliwość mycia kaskady B i C znacznie przekroczyła wstępnie założony czasookres:
  • dla kaskady B zakładano co 10-14 dni, uzyskano 30 dni
  • dla kaskady C zakładano co 30 dni, uzyskano 56 dni.
 7. Podsumowanie.
  Zainstalowanie systemu ciągłego kaskadowego gotowania cukrzycy na produkcie B i C w Cukrowni Gosławice w pełni spełniło stawiane wymagania i potwierdziło celowość stosowania tej metody.
  Zaobserwowano pozytywne efekty takie jak:
  • równomierną i powtarzalną jakość cukrzycy B i C
  • wirowanie produktu B na wirówkach periodycznych przy pełnym obciążeniu,
  • zapotrzebowanie na czynnik grzejny o niskich parametrach (opar V o temp. 96-98°),
  • równomierny odbiór oparów z wyparki,
  • ciągły równomierny odbiór odcieków,
  • proces technologiczny przyjazny dla automatyzacji i sterowania.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników