cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Unikanie zawracania odcieków w produktowni - przyczynek do optymalizacji jakości cukru przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii inż. Gunther Sittel, Nordzucker AG.
Streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

Zużycie energii w produktowni zależy od zawartości suchej substancji w soku gęstym, ale także w znacznym stopniu od schematu krystalizacji oraz pracy wirówek. Rozpowszechniona wśród technologów cukrownictwa podstawowa zasada mówi: "w produktowni zawracać możliwie najmniej".

Przy konwencjonalnej pracy produktowni, ze względu na rozkład czystości zachodzi konieczność zawracania poszczególnych odcieków jasnych do odpowiadających im stopni krystalizacji. Jeżeli uda się jednak podnieść wydajność cukru na wirówkach do 50%, to wychodząc od soku gęstego o czystości 93% można nie zawracać odcieku jasnego.
Takie postępowanie wpływa pozytywnie na jakość cukru, ponieważ substancje barwne o dużej masie cząsteczkowej nie krążą w obiegach, lecz są kierowane w stronę melasu.

Na pracę produktowni wpływa to w trojaki sposób:
  1. Strumienie mas cukrzyc w produktowni zmniejszają się o nawet 30%.
  2. Ilość substancji barwnych w produktowni obniża się znacznie
  3. Odparowanie wody w produktowni obniża się o około 3% a.R.
Konsekwentne unikanie zawracania odcieków prowadzi do wyżej wymienionych wyników tylko wtedy, gdy z procesu krystalizacji uzyskuje się krystalizat pozbawiony agregatów i fałszywego ziarna, co zapewnia odpowiedni rozdział fazy ciekłej od stałej oraz gdy, przy zachowaniu żądanej jakości cukru, może zostać zmniejszona ilość wody zabielającej dzięki zastąpieniu jej syropami zabielającymi.

Kolejnym krokiem konsekwentnego nie zawracania odcieków jest unikanie afinacji mączki trzeciej. Uzyskana z mączki klarówka trzecia nie powinna kierowana być do np. gotowania cukrzycy pierwszej, lecz do odbarwiania na stacji oczyszczania (przed II saturacją)
W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących tej tematyki i praktyczne doświadczenia z fabryk Nordzucker AG. Ponadto zaprezentowane zostaną recepty stosowania tego sposobu pracy w produktowni.Ein Beitrag zur Optimierung der Zuckerqualität bei gleichzeitiger Verringerung des Energiebedarfes Gunther Sittel, NORDZUCKER AG


Der Energiebedarf im Zuckerhaus ist neben dem Dicksaft-Trockensubstanzgehalt ganz wesentlich durch das Kristallisationsschema und die Zentrifugenarbeit geprägt. Ein unter Zuckertechnologen alt bekannter Grundgedanke ist, möglichst wenig Rücknahmen im Zuckerhaus zu fahren. Bei konventioneller Fahrweise des Zuckerhauses ist man allerdings aus Gründen des Reinheitsabbaues gezwungen, die jeweiligen Deckabläufe der einzelnen Kristallisationsstufen in die eigene Kristallisationsstufe wieder zurückzunehmen.

Gelingt es allerdings, die Zentrifugenausbeute bei der Weißzucker- und Rohzuckerzentrifugation auf ca. ZA = 50 % anzuheben, so ist ausgehend von einer Dicksaftreinheit von z.B. q DiS = 93% eine Rücknahme der Deckabläufe nicht mehr erforderlich. Die Weißzuckerqualität wird durch diese Maßnahme positiv beeinflusst, da hochmolekulare Farbsubstanzen nun nicht mehr im Kreise geführt werden, sondern direkt in Richtung Melasse in die nachfolgende Kristallisationsstufe weitergeleitet werden.

Das Zuckerhaus ist durch diese Maßnahme dreimal positiv betroffen:
  1. Die Magmamassenströme im Zuckerhaus verringern sich um bis zu 30%.
  2. Das Farbniveau im Zuckerhaus wird deutlich reduziert.
  3. Die Wasserverdampfung im Zuckerhaus verringert sich um ca. 3 % a.R.
Die Konsequente Vermeidung von Ablaufrücknahmen führt allerdings nur dann zu dem oben angesprochenen Ergebnis, wenn zum einen die Kristallisationsarbeit ein aggregatarmes und annähernd falschkornfreies Kristallisat für die jeweilige Fest/Flüssig-Trennung den Zentrifugen zur Verfügung stellt und zum anderen die Deckwassermengen an den Zentrifugen bei der geforderten Weißzuckerqualität durch den Einsatz der Sirupdecke deutlich verringert werden können.

Einen weiteren Schritt zur konsequenten Fahrweise ohne Ablaufrücknahmen stellt die Vermeidung der Nachprodukt-Affination dar. Die auf diesem Weg erzeugt Nachproduktkläre wird nicht mehr direkt zum Beispiel in die Weißzucker-2-Station zurückgenommen, sondern zur Entfärbung in die Saftreinigung (vor die 2. Carbonatation) geleitet.

In diesem Vortrag werden Ergebnisse von Versuchen zu dieser Thematik und praktischen Erfahrungen in Zuckerfabriken der Nordzucker AG berichtet, darüber hinaus werden Ansätze zur Realisierung dieses Verfahrens gezeigt.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników