cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Sytuacja wodno-ściekow w cukrowniach Śląskiej Spółki Cukrowej mgr inż. Mariusz Maziarz, Sudzucker.
Referat wygłoszony na seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", 24-25 maja 2004 r. w Zakopanem.

 1. Prawne wymagania dotyczące oczyszczania ścieków i ich odprowadzania przedstawione zostaną świetle porównania dotychczasowych norm polskiej i niemieckiej, ramowych dyrektyw dotyczących wody w Uni Europejskiej, różnic klas czystości wód w Polsce i Niemczech ( ChZT, BZT5, N całkowity, i inne)
   
 2. Stan oczyszczania ścieków w śląskich cukrowniach
  Metody i sposoby oczyszczania ścieków, beztlenowe oczyszczanie ścieków, tlenowe oczyszczanie ścieków, odprowadzanie do miejskich oczyszczalni.
   
 3. Gospodarka wodna w niemieckich cukrowniach.
  Priorytetowe wielostopniowe wykorzystanie wód przemysłowych, obiegi wody przemysłowej oraz ścieków, gospodarka wodna w cukrowniach niemieckich w okresie kampanii.
   
 4. Oczyszczanie ścieków w niemieckich cukrowniach
  Stawy utleniające, sposoby i metody napowietrzania, beztlenowe-tlenowe oczyszczanie ścieków, tlenowe oczyszczaniem osadem czynnym.
   
 5. Możliwości oczyszczania ścieków w cukrowniach na Śląsku w przyszłości.
  Zalety - wady: deszczowania, odprowadzania do miejskich oczyszczalni ścieków, stawów utleniających. Przykładowy układ oczyszczania ścieków zastosowany w cukrowni Wabern możliwy do zastosowania w cukrowniach śląskich. Beztlenowe-tlenowe oczyszczanie.
   
 6. W odniesieniu do deszczowania ścieków lub odprowadzania ich do miejskiej oczyszczalni ścieków należy dokładnie sprawdzić, czy będzie to możliwe w ciągu najbliższych lat w danej miejscowości. Budowa technicznych urządzeń do oczyszczania ścieków powinna rozpocząć się dopiero po zminimalizowaniu pobierania wody obcej oraz po optymalizacji gospodarki wodnej oraz wówczas kiedy będzie wiadome jakie możliwości przerobu będzie miała dana Cukrownia w przyszłości. Ze względu na dyrektywy UE dotyczące wody, należy liczyć się, iż w przyszłości zostaną postawione wyższe wymaganiaodnośnie odprowadzanych ściekódo małych rzek i strumyków niż normy, które obowiązują obecnie.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników