cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych inaugurujące obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość ta została zorganizowana przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa".
Spotkanie odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie było projektem realizowanym w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i miało logo Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

Wzięli w nim udział liczni dostojni goście, m.in. Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, parlamentarzyści i dyrektorzy departamentów ministerialnych, rektorzy instytutów naukowych i akademii inżynierskich, przedstawiciele PAN-u, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dyrektorzy i prezesi wielu instytucji działających na rzecz rozwoju techniki polskiej. Gośćmi byli także przedstawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz Stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT-NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała ko. Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

W programie zaprezentowano cykl referatów, których celem było przypomnienie jak wielki wkład wnieśli polscy technicy i inżynierowie w budowę II Rzeczpospolitej, w techniczne wyposażanie Państwa Podziemnego oraz dostarczanie aliantom rozwiązań i wynalazków przyspieszających zwycięstwo nad III Rzeszą. Podkreślono także ogromną rolę i zaangażowanie środowiska technicznego w odbudowę kraju po zniszczeniach wojennych. Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości stał się także znakomitą okazją aby przypomnieć sylwetki wybitnych i zasłużonych twórców techniki oraz dorobek stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z wystawą dokumentującą dorobek naukowy i techniczny inżynierów polonijnych.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników