cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 29 czerwca 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po przyjęciu zmiany w składzie prezydium obrad i zatwierdzeniu porządku obrad powołano komisję mandatową i komisję skrutacyjną. Następnie po oświadczeniu przez komisję mandatową, że posiedzenie RK FSNT–NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 5/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT z dnia 2 lutego 2015 roku.

W kolejnym punkcie programu wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT–NOT a następnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu FSNT–NOT.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności FSNT–NOT za 2014 rok przedstawiała pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreślając najważniejsze wydarzenia z 2014 roku, m.in. Galę XX finału Plebiscytu „Złoty Inżynier” z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, II Powszechną Wystawę Krajową „Konkurencyjna Polska” w Poznaniu, Forum Inżynierskie pt. „Innowacje w budowie mostów” w Poznaniu oraz prezentację odrestaurowanego samochodu Marszałka Piłsudskiego - Cadillac Imperial 20 sedan 355D, który obecnie jest udostępniony publiczności w specjalnej kapsule w Parku Łazienkowskim koło Belwederu.

W kolejnym punkcie programu wystąpił Sekretarz Generalny FSNT–NOT Jacek Kubielski, który przestawił sprawozdanie finansowe FSNT–NOT za 2014 rok. Wyniki ekonomiczno-finansowe Federacji NOT jako całości i we wszystkich jej formach organizacyjnych były lepsze niż w roku poprzednim. Jest to tendencja pozytywna, która umożliwia FSNT–NOT pełniejszą realizację zadań statutowych oraz integrację środowiska technicznego.

W następnym punkcie programu Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak przedstawił sprawozdanie z działalności GKR FSTN NOT za 2014 rok oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT–NOT.

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami podjęto Uchwały w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2014 rok ( jednogłośnie),
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Biura Zarządu FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego FSNT–NOT za 2014 rok,
  4. przyjęcie sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT za 2014 rok ( jednogłośnie),
  5. absolutorium dla Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2014 rok ( jednogłośnie).

Następnie Rada Krajowa FSNT–NOT rozpatrzyła i podjęła Uchwały w sprawach zmian w Regulaminach nadawania Honorowych Odznak NOT (jednogłośnie) oraz nadawania Tytułu Zasłużony Senior NOT.

W kolejnym punkcie programu Rada Krajowa przyjęła Uchwałę w sprawie przekazania oddziału Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Nowej Słupi samorządowi lokalnemu.

W sprawach Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT–NOT podjęto uchwały dotyczące rozwiązania Rady NOT FSNT w Tarnobrzegu oraz Rady Regionalnej FSNT–NOT w Gorzowie Wielkopolskim, a także dotyczące sprzedaży nieruchomości FSNT–NOT w Gorzowie Wielkopolskim i w Gdańsku.

Rada Krajowa przyjęła propozycję Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji zarządzania majątkiem FSNT–NOT przedstawioną przez przewodniczącego ZGNiI Wiktora Piwkowskiego.

Podano również krótką informację dotyczącą działalności spółki NOT-Informatyka Sp z o.o., która uruchomiła pierwszą wersję serwisu internetowego eNOT.pl oraz opracowała funkcjonalny „Kreator Formularzy” w eNOT.pl, a także podpisała szereg umów z Terenowymi Jednostkami Operacyjnymi w zakresie integracji informacyjnej w eNOT.pl.

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu życząc udanych urlopów i zakończyła posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 29 czerwca 2015 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników