cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
 

W dniu 10 grudnia 2012 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk - Delegat STC do FSNT–NOT.

Obrady otworzyła Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i zaproponowała skład prezydium Rady Krajowej. Po głosowaniu przyjęto zaproponowany skład prezydium obrad. Następnie zatwierdzono porządek obrad oraz powołano Komisję Mandatową i Komisję Skrutacyjną. Po oświadczeniu przez Komisję Mandatową, że posiedzenie RK FSNT–NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 9/XXIII z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 26 czerwca 2012 r.

W następnym punkcie programu Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła sprawozdanie Zarządu Głównego w kadencji 2008 - 2012 r. Później wystąpił Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak, który przedstawił sprawozdanie z działalności GKR FSNT–NOT w latach 2008 - 2012 oraz ocenę działalności Zarządu Głównego FSNT–NOT w kadencji 2008 - 2012.

Rada Krajowa FSNT–NOT przyjęła zdecydowaną większością głosów sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2008 - 2012 oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Zarządu Głównego za okres 2008 - 2012.

W następnym punkcie programu Przewodniczący Komisji Wyborczej Stanisław Tyszkiewicz przedstawił kandydatów do Zarządu Głównego i do Głównej Komisji Rewizyjnej. Następnie kandydaci do władz FSNT–NOT występowali przedstawiając swoje propozycje i plany kierunków działalności po wybraniu ich do władz FSNT–NOT. W następnym etapie odbyły się wybory do władz naczelnych FSNT–NOT na okres kadencji 2012 - 2016.

Prezesem FSNT–NOT została wybrana ponownie Ewa Mańkiewicz-Cudny (TKT)

Skład nowo wybranego Zarządu Głównego FSNT-NOT:
Prezes - Ewa Mańkiewicz-Cudny (TKT)
Wiceprezesi:
 1. Janusz Dyduch (SITK)
 2. Stefan Góralczyk (PZITB)
 3. Grzegorz Lipowski (SWP)
 4. Tadeusz Pawłowski (SIMP)
 5. Józef Suchy (STOP)

Sekretarz Generalny - Jacek Kubelski (PZITS)

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący GKR - Ryszard Marcińczak (SEP)
Członkowie GKR:
 1. Maria Piotrowska - Baran (SITPChem)
 2. Andrzej Barski (SWP)
 3. Maria Grzesik (SITMN)
 4. Danuta Kieljan (SPWiR)
 5. Grażyna Król (SITPChem)
 6. Jarosław Palenik (SPP)

Na posiedzeniu Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 10 grudnia 2012 r. podjęto ponadto następujące uchwały:
 1. w sprawie zbycia nieruchomości w Radomiu i nabycia odrębnej własności lokalu,
 2. w sprawie dokończenia audytu OPT NOT Sp. z o.o.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 10 grudnia 2012 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników