cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


XXX Międzynarodowa Sesja ICUMSA.
W dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się XXX Międzynarodowa Sesja ICUMSA. W ponad 120-letniej historii tej organizacji, tegoroczna Sesja odbyła się po raz pierwszy w Polsce, przy współpracy organizacyjnej Polskiego Komitetu ICUMSA oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników. W Sesji uczestniczyli przedstawiciele 15 Międzynarodowych Komitetów Krajowych reprezentujących największych producentów cukru na świecie. Polski Komitet ICUMSA reprezentowali: dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący PK ICUMSA, inż. Krystyna Wasińska – Wiceprzewodnicząca PK ICUMSA, dr Agnieszka Papiewska, dr Aneta Antczak-Chrobot, dr Dagmara Wojtków oraz inż. Teresa Basińska-Jęsior.

Obrady XXX Sesji ICUMSA miały miejsce w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej. Uczestników Sesji przywitał Przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA, dr inż. Maciej Wojtczak. Uroczystego otwarcia dokonała prof. Maria Koziołkiewicz - Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, która podkreśliła związki Wydziału z cukrownictwem w Polsce oraz życzyła uczestnikom Sesji owocnych obrad. Następnie dr hab. inż. Anna Dwioksz - Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej wygłosiła referat plenarny przedstawiający historię i teraźniejszość Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z przemysłem cukrowniczym w zakresie badań oraz edukacji. W kolejnej prezentacji Dyrektor Związku Producentów Cukru w Polsce - Michał Gawryszczak przestawił ponad 200-letnią historię cukrownictwa w Polsce.

Podczas dwudniowych spotkań, przewodniczący poszczególnych sekcji określanych jako General Subjects i Subjects zaprezentowali raporty dotyczące aktualnych badań i zaleceń w zakresie analityki cukrowniczej.

Wygłoszono następujące referaty:
 • GS1: Cukier surowy – Andrew Harrison, QLD Sugar, Brisbane, Australia
 • GS2: Cukier biały – Karen Pardoe, British Sugar Plc, Norfolk, UK
 • GS3: Cukry specjalne – Andreas Degenhardt, Pfeifer & Langen AG, Elsdorf, Niemcy
 • GS5: Trzcina cukrowa – Camille Roussel, eRcane, La Reunion, Francja
 • GS6: Burak cukrowy - Dierk Martin, Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Niemcy
 • GS7: Przerób trzciny cukrowej – Gillian Eggleston, USDA-ARS, Southern Regional Research Center, New Orleans, LA, USA
 • GS8: Przerób buraka cukrowego – Jan Maarten de Bruijn, Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Germany
 • GS9: Plantacyjny cukier biały – Dr Keskar, MAARC Labs, Pune, Indie
 • S1: Statut i przepisy prawne – Geoff Parkin, Alltech (UK) Ltd., Stamford, UK
 • S2: Metody, badania międzylaboratoryjne, statystyczna analiza danych – Roger Wood, Norwich, UK
 • S3: Pomiar zabarwienia, mętności i reflektancji – Christiane Lakenbrink, Nordzucker AG, Braunschweig, Niemcy
 • S4: Metody fizyczne – Mathis Kuchejda, Schmidt & Haensch, Berlin, Niemcy
 • S5: Metody chemiczne – Maciej Wojtczak, Politechnika Łodzka, Łódź, Polska
 • S6: Mikrobiologia – Maritta Jacobs, Pfeifer & Langen AG, Elsdorf, Niemcy
 • S7: Metody pośrednie i nowe techniki pomiarowe –Mary An Godshall, USA
 • S8: Pobieranie i przygotowywanie próbek – Roger Wood, Norwich, UK
 • Badania biegłości “SUPS” - Matthew Whetton, Kate Baryla, LGC, Bury, UK

Efektem dwudniowej pracy członków ICUMSA było przyjęcie nowych rekomendacji dotyczących uaktualnienia przepisów analitycznych.

Wybrane rekomendacje przyjęte na XXX Sesji ICUMSA to:

GS2 Cukier biały (Karen Pardoe, UK):
 1. Usunięcie metody GS2/3-23 z przepisów analitycznych ICUMSA; metoda została zastąpiona metodą GS2-51.
 2. Aktualizacja GS2/1/7/9-33 o szczegóły dotyczące bezwodnego siarczynu sodu i dostępności sacharozy wysokiej czystości
 3. Określenie współpracy GS2 Referee to define a collaborative study of the most commonly used methods for the determination of sulphite in white sugar, based on the response of the delegates present at the 30th session
 4. Przyjęto metodę GS2/3-40 Part A jako metodę referencyjną oznaczania kłaczków w cukrze białym; nowe metody muszą być porównywane z wynikami uzyskiwanymi tą metodą.
 5. Z uwzględnieniem rekomendacji 4., prace nad nową metodą oznaczania kłaczków w cukrze białym będą nadal prowadzone i w miarę możliwości zostaną zorganizowane badania międzylaboratoryjne.
 6. Metody, które wchodzą w zakres badań biegłości LGC, powinny być ponownie ocenione z uwzględnieniem danych statystycznych zebranych przez LGC i ewentualne ulepszenia metod powinny zostać zaproponowane.


GS3 Cukry specjalne (Andreas G. Degenhardt, Niemcy):
 1. Zmieniono nazwę GS3 z “Specialty Sugars” na “Speciality Sugars”.
 2. Metoda Monier-Williams z zastosowaniem miareczkowania powinna być przyjęta jako tymczasowa.
 3. Metoda Monier-Williams z zastosowaniem chromatografii jonowej powinna być przyjęta jako tymczasowa.


GS6 Burak cukrowy (Dierk Martin, Niemcy):
 1. Metoda oznaczania glukozy w burakach cukrowych z wykorzystaniem immobilizowanego enzymu powinna być przyjęta jako tymczasowa.
 2. Metoda ta powinna być poddana testom międzylaboratoryjnym w następnej kampanii z próbkami o różnej zawartości glukozy.


GS8 Przerób buraka cukrowego (Jan Maarten de Bruijn, Niemcy):
 1. Należy wykonać międzylaboratoryjną walidację metody GS8-19 (2009) - „Oznaczanie dekstranu w sokach cukrowniczych”.
 2. Sprawdzić możliwości metod DASA i HPAEC oznaczania zawartości dekstranu i zdecydować, która może zostać dalej rozwijana.
 3. Wybrać i przeprowadzić międzylaboratoryjną walidację metody oznaczania aktywności dekstranazy.


S5 Metody chemiczne (Maciej Wojtczak, Polska):
 1. Tymczasowa metoda GS2/3-23 (2005) oznaczanie arsenu w cukrze białym metodą ASA powinna być usunięta z przepisów analitycznych.
 2. Należy wykluczyć stosowanie metody GS2/1/7/9-33 (2011) do cukrów surowych (GS1).
 3. Należy wykluczyć stosowanie Metody GS4/7/8/5-2 (2002) do trzciny cukrowej i produktów przerobu trzciny.
 4. Należy zorganizować we współpracy GS1, GS2, GS3 i GS9 badania biegłości metody Karla Fisher’a do oznaczania wilgotności w różnych produktach
 5. Status metody GS4/8/1/2/3-18 (2005) powinien być zmieniony z tymczasowy na akceptowany
 6. Dalsze badania metody oznaczania dekstranu powinny być prowadzone wspólnie z GS8, ESST I TUL.
 7. Metoda oznaczania zawartości niejonowych związków powierzchniowo czynnych powinna być przyjęta jako tymczasowa w zakresie GS2, GS4 i GS8. Należy zorganizować badania międzylaboratoryjne tej metody.


S6 Mikrobiologia (Maritta Jacobs, Niemcy):
 1. Metoda ICUMSA GS2/3-50 (2013) „Oznaczanie termofilnych bakterii kwasolubnych (TAB) i termofilnych bakterii kwasolubnych produkujących gwajakol (GP-TAB) w produktach cukrowniczych – tymczasowa” została poprawiona ze względu na uwagi zgłoszone przez panią Rico w 2012 roku a następnie poddana badaniom miedzylaboratoryjnym w ramach testów SUPS w rundzie Mikrobiologicznej. Otrzymała status: AKCEPTOWALNA.
 2. Metoda „ Oznaczanie ß-glukuronidazo dodatnich Escherichia coli i ß-galaktozydazo dodatnich bakterii z grupy coli w cukrze i produktach cukrowniczych metodą filtracji membranowej” została zmieniona ze względu na uwagi zgłoszone przez panią Rico w 2012 roku i po dyskusji wśród grupy mikrobiologów. Otrzymała status: TYMCZASOWA.
 3. Metoda „Oznaczanie osmotolerancyjnych drożdży i kserotolernacyjnych pleśni w produktach cukrowniczych metodą płytkową lub filtracji membranowej” będzie badana na próbach cukru "naturalnie” zakażonego w ramach testów SUPS. Otrzymała status: TYMCZASOWA.
 4. Metoda ICUMSA GS2/3-45 (2002) „Oznaczanie bakterii tworzących śluzy w produktach cukrowniczych wysokiej czystości metodą płytkową lub metodą filtracji membranowej - OFICJALNA”. W 2002 roku dodano w tej metodzie pożywkę MRS przeznaczoną do wykrywania bakterii kwasu mlekowego. Zarekomendowano i przyjęto wykreślenie pożywki MRS z tej metody ponieważ nie odpowiednia do oznaczania bakterii tworzących śluz.


Kliknij aby powiększyćUczestników XXX Międzynarodowej Sesji ICUMSA przywitał dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA.

Kliknij aby powiększyćW przeddzień otwarcia Kongresu miało miejsce spotkanie na Zamku Królewskim, podczas którego uczestnicy mieli okazję zwiedzić jego piękne wnętrza. Przed spotkaniem odbyła się wycieczka po uliczkach Starego Miasta Warszawy.

Kliknij aby powiększyćJubileuszowa uroczysta kolacja z okazji XXX Sesji ICUMSA odbyła się w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia w Warszawie. W czasie spotkania Geoff Parkin, Przewodniczący ICUMSA podsumował 120 lat pracy i osiągnięć organizacji a także na ręce dra Macieja Wojtczaka - Przewodniczącego Polskiego Komitetu ICUMSA, oraz Kol. Krystyny Wasińskiej, - Sekretarza Generalnego STC przekazał podziękowania za oraz organizację XXX Sesji ICUMSA w Polsce oraz dotychczasową pracę na rzecz ICUMSA .

Kliknij aby powiększyćUczestnicy XXX Sesji ICUMSA.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników