cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Zebranie Koła Zakładowego STC w Cukrowni Kluczewo
W dniu 25 lutego 2019 r. na terenie Cukrowni Kluczewo odbyło się uroczyste zebranie Koła Zakładowego STC. Wzięli w nim udział członkowie Koła, seniorzy cukrownicy oraz zaproszeni goście. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej reprezentował p. Janusz Stachowiak – Członek Zarządu KSC S.A., Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zdecydował o przyznaniu honorowych Brązowych Odznak Polskiego Cukru zasłużonym pracownikom przemysłu cukrowniczego oraz plantatorom buraka cukrowego. Odznaki te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania Koła Zakładowego STC przez p. Janusza Stachowiaka - Członka Zarządu KSC S.A. oraz p. Pawła Dawiskibę - Dyrektora Oddziału „Cukrownia Kluczewo” następującym pracownikom i plantatorom: Stefanowi Morasiowi, Stefanowi Kornelukowi, Józefowi Kuczyńskiemu oraz Kazimierzowi Machała.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego oraz w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności STC dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC odznaczył Srebrną Odznaką Honorową NOT kol. Roberta Kołodziejskiego oraz Odznaką Honorową STC kolegów Jarosława Straszewskiego i Kamila Nikranta.


Spotkanie było wzruszającym momentem szczególnie dla najstarszych uczestników, którzy z łezką w oku wspominali minione lata i swoją pracę na rzecz cukrownictwa na Pomorzu Zachodnim.

Sylwetki odznaczonych Brązową Odznaką Polskiego Cukru:

Stefan Moraś – były pracownik Cukrowni Kluczewo z ponad 34 letnim stażem pracy, jeden z niewielu żyjących byłych pracowników. W trakcie swojej działalności zawodowej aktywnie uczestniczył w odbudowie Cukrowni oraz przyzakładowego osiedla mieszkalnego ze zniszczeń wojennych. Pracował jako ślusarz, spawacz oraz operator technologiczny wirowni. W swojej pracy dał się poznać jako osoba zdyscyplinowana, sumienna i oddana pracy zarówno zawodowej jak i społecznej. Był zaangażowany w powstanie klubu sportowego Kluczevia przy Cukrowni Kluczewo. Do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w organizacji wydarzeń klubu.

Stefan Korneluk – został przyjęty do pracy w styczniu 1958 roku. Na emeryturę odszedł w styczniu 2001 roku po 43 latach pracy. Pracował na stanowisku ślusarz-spawacz. Jego cechy charakteru oraz dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków spowodowały, że cieszył się zaufaniem wśród kierownictwa zakładu oraz szacunkiem wśród współpracowników. Zawsze czynnie uczestniczył w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Pan Stefan był propagatorem wielu ulepszeń organizacyjnych i technicznych.

Józef Kuczyński zamieszkały w Gościnku – plantator buraków cukrowych w latach od 1963 do 2005. Podczas swojej pracy przez wiele lat pełnił funkcję męża zaufania. Corocznie uzyskiwał wysokie plony. Surowiec dostarczał do Cukrowni w Gryficach.  Posiadał dużą wiedzę agrotechniczną oraz doświadczenie, którym chętnie dzielił się z okolicznymi rolnikami. Dla plantatorów Cukrowni Gryfice był wzorem do naśladowania. Tradycję rodzinną kontynuuje jego syn Leszek, który z powodzeniem uprawia buraki cukrowe.

Kazimierz Machała zamieszkały w Zaborsku - był długoletnim plantatorem Cukrowni Kluczewo. Cieszył się dużym uznaniem wśród plantatorów i mieszkańców, co zaskutkowało wyborem na sołtysa oraz męża zaufania. Buraki cukrowe uprawiał do 2001 roku uzyskując corocznie ponad przeciętne wyniki.  Prowadzenie gospodarstwa oraz uprawę buraków cukrowych od wielu lat kontynuuje jego córka Katarzyna wraz z mężem.

 
Sylwetki odznaczonych odznakami NOT i STC:

Robert Kołodziejski – odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT. W cukrownictwie pracuje od 1978 r. jako pracownik Działu Automatyki. Odpowiedzialny i koleżeński zarówno jako pracownik jak i jako członek Koła Zakładowego STC. Brał  i bierze udział w działaniach modernizacyjnych zmierzających do unowocześnienia procesu technologicznego i ochrony środowiska. W dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia mocy przerobowych zakładów w Gryficach a następnie w Kluczewie. Członek STC od 1983 r., odznaczony w 1998 r. Honorową Odznaką STC. Sprzyja działalności stowarzyszeniowej biorąc czynny udział w pracach Koła Zakładowego STC działającego przy Cukrowni Kluczewo.

Jarosław  Straszewski – odznaczony Odznaką Honorową STC. Pracownik Działu Automatyki, w swojej długoletniej pracy zawodowej dał się poznać jako odpowiedzialny, merytoryczny, sumienny, koleżeński pracownik. Poprzez wrodzoną dociekliwość i upór pomógł rozwiązać wiele technicznych problemów związanych z modernizacją i rozwojem Cukrowni Kluczewo. Uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach inicjowanych przez Koło Zakładowe STC. Po pracy miłośnik przyrody, zapalony wędkarz i laureat wielu konkursów fotograficznych .

Kamil Nikrant – odznaczony Odznaką Honorową STC. Pracownik Działu Automatyki należący do młodego pokolenia, zaangażowany w rozwój Cukrowni Kluczewo. Autor wielu ciekawych pomysłów racjonalizatorskich. Pracowity, koleżeński i skromny. Uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Koło Zakładowe STC. Po pracy aktywny młody myśliwy a w każdą wolną sobotę wolontariusz działający w Schronisku Miejskim w Stargardzie .

Kliknij aby powiększyćUczestników spotkania wita Paweł Dawiskiba – Dyrektor Cukrowni Kluczewo.

Kliknij aby powiększyćOd lewej : Stefan Korneluk i Stefan Moraś – odznaczeni Brązową Odznaką Polskiego Cukru, Janusz Stachowiak – Członek Zarządu KSC S.A. oraz Józef Kuczyński i Kazimierz Machała - odznaczeni Brązową Odznaką Polskiego Cukru.

Kliknij aby powiększyćOd lewej: Robert Kołodziejski – odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT, Jarosław Straszewski i Kamil Nikrant - odznaczeni Odznaką Honorową STC, dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników