cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Spotkanie Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
W dniu 28 stycznia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Celem spotkania była dyskusja dotycząca znowelizowanej ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. W tej sprawie zabrał głos Włodzimierz Hausner, doradca Prezes FSNT-NOT, który przedstawił zadania, jakie muszą podjąć Stowarzyszenia i Federacja, aby dostosować Statut FSNT-NOT oraz statuty Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych do przepisów znowelizowanej ustawy. Mówca podkreślił, że zgodnie z nową ustawą obowiązywać będzie jeden statut dla wszystkich stowarzyszeń. Więcej uwagi poświęcił zapisom nowego paragrafu 10 ustawy, regulującego status i tryb działania oddziałów terenowych. Zwrócił też uwagę na konieczność określenia w znowelizowanych statutach takich zadań i form jak: rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej, podnoszenie poziomu zawodowego i potwierdzanie kwalifikacji.

W dyskusji najważniejszym postulatem był postulat do Zarządu Głównego FSNT-NOT o przesłanie wszystkim SNT modelowych zapisów statutowych, uwzględniających przepisy nowej ustawy.

Następnie prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informację o przygotowaniach do jubileuszowego XXV Kongresu Techników Polskich (KTP) i III Światowego Zjazdu Techników Polskich (SZIP). Oba wydarzenia odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca br. we Wrocławiu. Prezes poprosiła prezesów SNT, aby ich Stowarzyszenia włączyły się w merytoryczne przygotowania konferencji naukowo-technicznych XXV KTP i III SZIP, udział w nich przedstawicieli SNT oraz wypracowanie wniosków końcowych.

Sytuację Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, które, mimo wielu działań podjętych przez Zarząd Główny FSNT-NOT w celu nadania Muzeum statusu Narodowego Muzeum Techniki, nadal nie ma zagwarantowanego systemowego finansowania przedstawił Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski. Sekretarz Generalny zreferował również aktualny stan prac powołanego przez Zarząd Główny Zespołu do spraw Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników