cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


IV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników ESST (European Society for Sugar Technology)
W dniach 10-13 maja 2015 roku w Reims odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza – 4th ESST Conference. Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Cukrowników (ESST) przy współpracy VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker) oraz SNFS - Francuskiego Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Poprzednie konferencje ESST odbyły w Rotterdamie (2009), w Bratysławie (2011) oraz w Warszawie (2013).

Stowarzyszenie ESST powstało w 2007 roku w Berlinie i przejęło zadania po działającej przez 58 lat organizacji CITS (Commision Internationale Technique de Sucrerie). W 2007 roku CITS zakończył swoją działalność, a jego członkowie weszli w skład Komitetu Naukowego ESST. Członkami ESST są zarówno producenci cukru, jak i firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym oraz krajowe stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju i promocji cukrownictwa. Obecnie członkami ESST są: 18 producentów cukru z Europy (w tym Krajowa Spółka Cukrowa S.A.), 6 stowarzyszeń (w tym Stowarzyszenie Techników Cukrowników) oraz 48 członków wspierających - firm współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Obrady IV Konferencji ESST odbywały się w Centrum Kongresowym w Reims we Francji. W konferencji wzięło udział 360 osób z 21 krajów. Program konferencji składał się z trzech bloków tematycznych:
 1. Ogólna technologia cukru.
 2. Azotyny w produktach paszowych dla zwierząt.
 3. Technologie środowiskowe.

Na sesji posterów zaprezentowano i omówiono 16 plakatów dotyczących głównych tematów programu. Ponadto 42 firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym przedstawiły swoje oferty na stoiskach wystawowych.


Komitet Naukowy ESST

Rozpoczęcie konferencji poprzedziło posiedzenie Komitetu Naukowego ESST. W obradach udział wzięło 22 członków. Główną tematyką posiedzenia było podsumowanie prac grupy roboczej ds. azotynów oraz podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia realizacji pierwszego projektu badawczego finansowanego przez ESST. Przewodniczący Komitetu Naukowego – dr Jan Maarten de Bruijn - przedstawił sprawozdanie z dotychczasowych ustaleń dotyczących tematyki badań oraz wyboru jednostki badawczej, w której badania będą prowadzone. Następnie dr Maciej Wojtczak, reprezentujący Politechnikę Łódzką, przedstawił propozycje i możliwości realizacji projektu przez zespół Specjalistycznego Laboratorium Analityki cukrowniczej PŁ.

Na posiedzeniu Komitet Naukowy ESST rekomendował realizację projektu pt. „Charakterystyka egzopolimerów i ich wpływ na proces produkcji cukru” wskazując jako wykonawcę projektu zespół pod kierownictwem dra Macieja Wojtczaka z Politechniki Łódzkiej.

Na uwagę zasługuje sukces Politechniki Łódzkiej, która spośród wielu różnych europejskich ośrodków badawczych zajmujących się cukrownictwem, została wybrana na realizatora pierwszego grantu badawczego finansowanego przez ESST.

Walne Zebranie członków ESST

W przeddzień konferencji odbyło się również Walne Zebranie członków ESST, na którym zostało przedstawione sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności ESST w latach 2013 – 2015 oraz dokonano wyborów nowego Zarządu. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zarządu ESST wybrano Paula Mestersa (Suiker Unie, Holandia), Wiceprzewodniczącym został Gary Punter (AB Sugar, Anglia), Sekretarzem Generalnym ESST - Jürgen Bruhns (Bartens) oraz Skarbnikiem Zarządu ESST Piotr Wawro (Nordzucker AG). Dotychczasowy Prezydent Zarządu Denis Bouree (Saint Loui Sucre) pozostał w Zarządzie jako członek. Ponadto delegaci Walnego Zebrania ESST zostali zapoznani ze raportem finansowym dotyczącym działalności ESST w minionej kadencji. Zgodnie z przyjętymi na poprzednim Walnym Zebranie poprawkami do Statutu od 1.01.2014 ESST posiada status działalności non-profit umożliwiający korzystniejszą niż dotychczas regulację przepisów podatkowych.
 
Program naukowy konferencji

Zgromadzonych w Centrum Kongresowym uczestników IV Konferencji ESST przywitał Przewodniczący ESST Denis Bouree, a ze strony francuskiej konferencję otworzył B. Hot – Prezes Związku Producentów Cukru we Francji, który przedstawił zmiany w ostatnim 20-leciu oraz aktualną strukturę przemysłu cukrowniczego we Francji, pierwszego producenta cukru w Europie. W imieniu francuskiego Związku Producentów Cukru pan B. Hot życzył uczestnikom owocnej konferencji oraz wielu wrażeń z pobytu w Reims.
 
Presented Papers
 1. S. Frenzel
  Update on nitrite in animal feed.
 2. V. Kochergin, R. Howe, O. Tzschätzsch
  Analysis of recycle streams in the beet sugar processing: productive approach to generate new projects.
 3.  
 4. Bagherzadeh, U. Freisslich, Q. Smejkal and Th. Frankenfeld
  Optimization of Heat Economy by Sugar Production in the Sugar Factory Aarberg.
 5. Thomas Schulze, Andreas Lehnberger, Joachim Pfauntsch, Thomas Frankenfeld
  A look at technological and technical tower extraction trends.
 6. Fabien Majchrzak
  Crystallization with feed syrups of high DS content.
 7. A. Wittenberg, M. Roukema, J. Struijs, O. v. Baal
  Suiker Unie Masterplan: Sustainable Approach towards the new EU-Sugar Market Era.
 8. T. Grootscholten, J. Raap, V. Hoffmann, R. Heringa, P. Gulden
  Suiker Unie perspective on reducing odour emissions in the water-circuits of sugar factories.
 9. Hans-Joachim Jördening, Ralph-Matthias Schoth, Charlotte Pipper, Runi Egholm
  New Method for an enhanced (re)-activating process of Anaerobic Plants.
 10. Pascal Hamon
  Water : a strategic role in sugar beets Industry and Circular Economy.
 11. O. Deur, Y. Chryat
  Designing a drying process using superheated steam at low pressure.
 12. Arne Sloth Jensen, Bernard Morin
  Energy and Environment by Beet Sugar Production.
 13. S. Staufer
  Operational Experience with the New Generation of Low Temperature Belt Dryers for Sugar Beet Pulp.
 14. Gerald Caspers, Klaus Nammert, Holger Fersterra, Hartmut Hafemann
  Environmental Technology: Fluidised-bed steam driers – latest developments and practical experience.
 15. Maciej Wojtczak; Aneta Antczak-Chrobot; Radosław Gruska; Paulina Mikoś
  Dextran molecular mass effect on particle size distribution for 2nd carbonatation.
 16. A. Degenhardt
  Authenticity of Sugar – Identification of Source & Determination of geographical Origin of Sucrose.
 17. Remi Aubry, Laurence Gasnot
  The fate of formaldehyde in sugar processes and products.
 18. Josse Foucart
  Innovation on the beet washing station of Etrépagny.
 19. T. Bergfos
  Protein crystallization: Techniques, victories and challenges.
 20. Francisco J. Aguilocho, Marta García de Quevedo, Jaime Gabandé, Higinio Castano, Laura Diego
  The influence of temperature and pH in the Sugar End.
 21. K. Schlumbach, K.; Scharfe, M.; Pautov, A.; Flöter, E
  Color transfer into the sucrose crystallized from mixed juices.
 22. Walter Hein and Florian Emerstorfer
  Technological Beet Quality: Alternative Predictive Models by utilizing the Dry Substance of Beet Digerate.
 23. Jorgen Folm-Berg
  On geocoding for managing supply of sugar beets.


Wszystkie referaty zostały przygotowane i wygłoszone przez przedstawicieli instytutów naukowych oraz firm i korporacji będących członkami ESST. Polską stronę reprezentował dr inż. Maciej Wojtczak, będący przedstawicielem Politechniki Łódzkiej oraz Polskiego Komitetu ICUMSA. Wygłosił on referat nawiązujący do tematyki przerobu buraków zdegradowanych (pkt. 14 Programu).

Sesjom referatowym towarzyszyła prezentacja posterów. Podczas konferencji zaprezentowano 16 posterów przedstawiających wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy oraz instytuty badawcze zajmujące się cukrownictwem.

Polski plakat, przygotowany przez Politechnikę Łódzką, zaprezentował podczas sesji posterów dr inż. Maciej Wojtczak. Omówił on wyniki prac dotyczących zmian jakościowych w cukrze buraczanym zachodzących podczas długiego okresu składowania (pkt. 14 na liście posterów).

 
Poster Session
 1. T. Veerman, D. Vermeulen, M. v. Dijk, J. Struijs, B. d. Crom
  Reduction of Odour Emission by Carbonatation Vapour Condensation
 2. 2. Martin Bruhns
  Considerations about mass and energy flow in vacuum pans (discontinous evaporating crystallizers)
 3. El-Sayed. A. Abdel-Rahman; Samy El-Syiad, Tomas Kurz, Eckhard Flöter
  Sensitivity and accuracy of the common methods for the determination of dextrans of varying molecular mass
 4. K. Abraham, S. Hagen, K. Schlumbach, E. Flőter
  Enzymatic decomposition of dexstran in sucrose solutions.
 5. 5. D. Paillard
  Innovative concepts of regeneration of decolorization ion exchange resins in sugar refineries.
 6. B. Bartels, L. Marsal, R. Delecourt
  Update on Pulse Electric Field developments for juice extraction
 7. Dirk Seebaum, Anne Seidler, Sven Weidner, Bernd Brennecke
  Innovative Approach to optimize Productivity and Energy Demand of batch-type Centrifugals
 8. 8. L. Warner Weiss
  Process Modeling using Sugars™ - Beet Factory
 9. Regine Timmers, Martin Schürmann
  Sustainability of sugar silos
 10. Boris Morgenroth
  The future beet sugar factory
 11. B. Gaillac
  On-line crystal growth monitoring and sugar color measurement using image processing techniques.
 12. J.M Chauwin, B.Launay and E. Van Haute
  Monochloramine for the replacement of formaldehyde in sugar beet process (diffusion)
 13. Alexandre Mesmacque, Xavier Lamblin
  Falling Film Evaporators in beet and cane industries
 14. Maciej Wojtczak; Aneta Antczak-Chrobot; Paulina Mikoś, Magdalena Molska, Agnieszka Papiewska (Łódź University of Technology)
  The changes in the content of organic acids and inorganic anions in sugar beets during long term storage.
 15. Gillian Eggleston, Ahmed Vawda, Isabel Lima, Emmanuel Sarir, Jack Thompson, John Zatlokovicz and Eldwin St. Cyr
  How Activated Carbons Can be Used to Remove Undesirable Residual Amylase, Insoluble Starch, and Select Colorants from Refinery Streams
 16. J.P. Jensen, H. Nurmi, M. Muntola, I. Weiergang
  Experiences with glucose determination in Finnish beet


IV Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza była bardzo udanym i owocnym wydarzeniem, w którym okazję do wymiany doświadczeń w technice i technologii mieli przedstawiciele przemysłu, instytutów naukowych oraz firm współpracujących z 21 krajów. Wysoką wartość merytoryczną uzupełniały interesujące i miłe spotkania towarzyskie mające wielkie znaczenie dla integracji cukrowników europejskich. IV Konferencja ESST była też wspaniałą okazją do zwiedzania Reims – stolicy Szampanii i miasta koronacji władców francuskich. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć najsłynniejszy zabytek Reims – katedrę Notre-Dame oraz Pałac Arcybiskupi, w którym zgromadzone są pamiątki z uroczystości koronacyjnych. Dużą atrakcją było też zwiedzanie piwnic wypełnionych milionami butelek, w których wino przemienia się w szampana. Następna Konferencja ESST odbędzie się w Szwajcarii w dniach 22-24 maja 2017 roku.
 
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyćStowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników