cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 4 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Zebranie odbyło się on-line w związku z pandemią koronawirusa. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. dr Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej wybrano skład Prezydium na Radę Krajową w 2021 roku. Po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 9/XXV z posiedzenia RK FSNT–NOT z 20 stycznia 2020 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT–NOT, czyli od 20.01.2020 roku. Ważnym wydarzeniem był Światowy Dzień Inżyniera ustanowiony na VI Światowym Kongresie Inżynierów w listopadzie 2019 roku w Melbourne. Obchodzony jest on 4 marca przez międzynarodową społeczność techniczną. Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce jest Federacja SNT NOT. W tym roku Dzień Inżyniera był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.

Ważnym wydarzeniem również była uroczysta Gala podsumowująca XXVI Plebiscyt „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”. Jest to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju. W tym roku odbyła się ona 27 lutego w Warszawskim Domu Technika. Uhonorowanych zostało 30 wybitnych przedstawicieli w różnych dziedzinach i specjalnościach.

Federacja SNT NOT współorganizowała również spektakl „Małżeństwo we frankach” realizowany w ramach zadania „Regiony Polskie”, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach „Kultura – Interwencje 2020”. Celem tego projektu jest integracja środowiska technicznego przez udział inżynierów i techników w wydarzeniach kulturalnych, promocja polskiej kultury i jej twórców, upowszechnianie polskiej muzyki klasycznej i tradycji ludowych. W ramach zadania „Regiony Polski” wystawiono również w Warszawskim Domu Technika spektakl „JP2- oczekiwane pokolenie” z okazji przypadającej w 2020 roku 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem ograniczeń w bezpośrednich spotkaniach odbyło się zastępczo wiele wirtualnych konferencji oraz webinarium, w których uczestniczyli członkowie ZG FSNT–NOT.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpił Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT–NOT w 2019 roku.
W dalszej części wirtualnego posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jarosław Palenik przedstawił sprawozdanie Komisji i ocenę działalności Zarządu Głównego. W podsumowaniu sprawozdania GKR pozytywnie oceniła pracę Zarządu Głównego FSNT–NOT i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej ZG FSNT–NOT oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Po głosowaniu RK FSNT–NOT przyjęto uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego FSNT–NOT za 2019 rok,
  3. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
  4. udzielenie absolutorium Prezes FSNT–NOT Ewie Mańkiewicz-Cudny za 2019 rok,
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2019 rok.

Ponadto Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawie:
  1. Regulaminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT–NOT,
  2. ustalenia terminu wyborów do władz naczelnych FSNT–NOT (14 grudnia 2020) i powołania Komisji Wyborczej,
  3. ustalenia ogólnej liczby delegatów do Rady Krajowej, liczby delegatów poszczególnych stowarzyszeń członkowskich oraz przysługującej im liczby głosów,
  4. Regulaminu wyborczego delegatów do Rady Krajowej FSNT–NOT wybieranych w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych,
  5. Regulaminu przyjmowania nowych członków FSNT–NOT.


Podjęto również uchwałę dotyczące TJO w sprawie zbycia działek drogowych w gminie Zabrodzie.

Na tym zakończono posiedzenie on-line Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 4.09.2020 roku. Po raz pierwszy posiedzenie RK FSNT–NOT odbyło się on-line. Było bardzo sprawnie prowadzone przez przewodniczącego posiedzenia, a obsługa techniczna zapewniła bezproblemowe i sprawne zdalne głosowanie.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników