cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniach 1 i 2 lutego 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT, na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.
W pierwszym dniu, w niedzielę, 1 lutego, odbyło się uroczyste spotkanie, które organizowane jest zgodnie z wieloletnią tradycją na początku każdego roku, z zaproszeniem osób związanych z ruchem stowarzyszeniowym w Polsce. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował kol. Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Po serdecznym przywitaniu gości i uczestników przez panią Prezes FSNT–NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w styczniu prof. dr. hab. inż. Janusza Szoslanda, który przez trzy kadencje był przewodniczącym Rady Głównej FSNT–NOT.

Następnie Pani Prezes złożyła gratulacje Andrzejowi Boroniowi z SEP, z okazji otrzymania Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski, oraz podziękowała za wieloletnią pracę w Radzie Krajowej FSNT–NOT.
W roku 2015 przypada wiele rocznic, istotnych dla inżynierskiego ruchu stowarzyszeniowego, m.in. 180 lat od założenie przez gen. Józefa Bema w 1835 roku w Paryżu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, 110 lat Warszawskiego Domu Technika, 70 lat od powstania Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 60 lat od powstania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. W związku z tym, jak podkreśliła Pani Prezes, rok 2015 powinien być Rokiem Jubileuszowym, stąd skierowany będzie wniosek do Rady Krajowej, która zdecyduje o tym na najbliższym posiedzeniu.

Następnie wystąpił doradca Prezesa FSNT–NOT Włodzimierz Hausner z informacjami dotyczącymi zaawansowania prac nad nowelizacją ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” i poinformował, między innymi o tym, że projekt nowelizacji został już podpisany 15 grudnia 2014 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W kolejnym wystąpieniu prezes spółki NOT-Informatyka Kamil Wójcik przedstawił prezentację aktualnego stanu aplikacji projektu e-NOT.

Następnie został wyświetlony film o renowacji samochodu Marszałka Józefa Piłsudskiego – Cadillac 355D, zrealizowanej przez NOT z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Samochód Marszałka, który jest własnością Muzeum Techniki i Przemysłu, został przedstawiony publicznie 11 listopada 2014 roku i obecnie jest eksponowany w specjalnej gablocie w Parku Łazienkowskim obok Belwederu. Na zakończenie odbyła się część koleżeńska spotkania.

Drugi dzień był dniem roboczym. Obrady otworzyła Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i na początku wręczyła akty odwołania i powołania w skład Rady Krajowej FSNT–NOT. Obrady prowadziło Prezydium wybrane na poprzednim posiedzeniu RK FSNT–NOT w składzie: przewodniczący Michał Szota (SPWiR), Edward Myśliwiec (delegat woj. kujawsko-pomorskiego) i Wiktor Piwkowski (PZITB). Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz dokonaniu zmian w składzie Rady Krajowej i stwierdzeniu prawomocności zebrania, Rada przyjęła protokół nr 4/XXIV z poprzedniego posiedzenia w dniu 23 czerwca 2014 r. Wybrała także skład Prezydium na następne posiedzenie Rady Krajowej.

W kolejnym punkcie programu Prezes FSNT–NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego, podkreślając najważniejsze wydarzenia i zbliżające się rocznice ruchu stowarzyszeniowego oraz wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie 2015 roku jako Roku Jubileuszowego. Rada Krajowa po głosowaniu przyjęła jednomyślnie uchwałę dotyczącą ustanowienia roku 2015 – Rokiem Jubileuszowym.

Następnie przystąpiono do sprawy tzw. „małej” nowelizacji statutu FSNT-NOT. Po krótkim wprowadzeniu przez Panią Prezes, propozycje zmian przedstawił wiceprezes Grzegorz Lipowski. Sprawę rozpatrywano przez głosowanie każdego zmienianego paragrafu, w rezultacie po żmudnym i długim głosowaniu Statut znowelizowano.

Kolejnym punktem porządku obrad RK były sprawy finansowe. Projekt zmian systemu finansowego w FSNT-NOT, opracowany przez Zespół Finansowo-Budżetowy, przedstawił Ryszard Chojak (SEP). Rada zajmowała się również założeniami opracowanymi przez Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji, które zreferował przewodniczący Zespołu Wiktor Piwkowski (PZITB). Oba te projekty zostaną teraz poddane konsultacjom w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych i Terenowych Jednostkach Organizacyjnych.

Następnie podjęto uchwałę w spawie opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych do Zarządu Głównego w 2015 roku. W kolejnym punkcie programu wystąpił Sekretarz Generalny Jacek Kubielski informując o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 roku i planowanym budżecie na 2015 rok. Po dyskusji podjęto znaczną większością głosów uchwałę w sprawie budżetu ZG FSNT–NOT na 2015 rok.

Odnośnie Terenowych Jednostek Organizacyjnych podjęto następujące uchwały:
  1. w sprawie rozwiązania Leszczyńskiej Rady FSNT–NOT,
  2. w sprawie sprzedaży nieruchomości FSNT–NOT w Lesznie,
  3. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Suwałkach.

Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie sprzedaży pomieszczenia pomocniczego w budynku w Warszawie.

Na zakończenie posiedzenia, wiceprezes FSNT-NOT Stefan Góralczyk przedstawił informację o rozgrywanej w bieżącym roku szkolnym XLI Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.
Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników