cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Zebranie odbyło się on-line w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przyjęto protokół nr 10/XXV z posiedzenia RK FSNT–NOT z 4 września 2020 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT–NOT, czyli od 4.09.2020 roku. Podkreśliła, że mimo panującej pandemii udało się przeprowadzić Olimpiadę Wiedzy Technicznej (OWT). Organizowana jest ona w roku szkolnym i dlatego obejmuje dwie edycje. Następuje zakończenie edycji rozpoczętej we wrześniu poprzedniego roku (II i III etap oraz uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom) i rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego I etap kolejnej edycji. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

Innym ważnym wydarzeniem była X edycja Konkursu „Laur Innowacyjności 2020” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne. Kapituła konkursu przyznała Laury i Wyróżnienia 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.

Naczelna Organizacja Techniczna wraz z Partnerami od kilku lat realizuje Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, przekazywanie wiedzy z zakresu prawa pracy i informacji o ubezpieczeniach. XVII edycja Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2020 została zmodyfikowana ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Zrealizowane zostały dwa oddzielne programy on-line „Program dla studentów uczelni wyższych” oraz „Program dla uczniów szkół średnich”.

W sprawozdaniu merytorycznym z działalności FSNT–NOT za 2020 rok Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny podkreśliła, że ważnym wydarzeniem była uroczysta Gala podsumowująca XXVI Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Odbyła się 27 lutego 2020 roku w Warszawskim Domu Technika. Uhonorowano 30 wybitnych przedstawicieli w różnych dziedzinach i specjalnościach. Najwyższy tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Innym ważnym wydarzeniem był Światowy Dzień Inżyniera zorganizowany przez FSNT–NOT i Politechnikę Poznańską w dniu 4.03.2020 roku. Ponadto w Warszawskim Domu Technika wystawiono dwa spektakle teatralne w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2020”. Jeden z nich nawiązujący do czasów współczesnych to „Małżeństwo we frankach” autorstwa Jana Jakuba Należytego, drugi zaś „JP2 – oczekiwane pokolenie”, opowiadający o Karolu Wojtyle zanim został Świętym Janem Pawłem II.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej setną rocznicę utworzenia Armii Ochotniczej, która brała udział w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r. Punkt werbunkowy ochotników z całej Polski znajdował się w siedzibie Stowarzyszenia Techników Polskich przy ulicy Czackiego 3/5, obecnej siedziby Warszawskiego Domu Technika. Ze względu na pandemię COVID – 19 oficjalne wręczenia tytułów Inżynierom Europejskim (EUR ING) odbyło się na posiedzeniu Narodowego Komitetu Monitorującego ds. EUR ING w sierpniu 2020 roku, zorganizowanym w formie wideokonferencji. Zostały wówczas wręczone certyfikaty pięciu inżynierom – absolwentom Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Śląskiej i Krakowskiej.

FSNT–NOT zorganizowała po raz trzynasty konkurs „Młody Innowator” pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” skierowany do uczniów szkół podstawowych, liceów i techników. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 25.09 2020 r. w Warszawskim Domu Technika, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpił Dyrektor Generalny FSNT-NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT–NOT w 2020 roku.

W dalszej części wirtualnego posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) Jarosław Palenik przedstawił sprawozdanie Komisji i ocenę działalności Zarządu Głównego. W podsumowaniu sprawozdania GKR pozytywnie oceniła pracę Zarządu Głównego FSNT–NOT i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej ZG FSNT–NOT oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Po głosowaniu RK FSNT–NOT przyjęto uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2020 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Zarządu Głównego FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2020 rok,
  4. udzielenia absolutorium Prezes FSNT–NOT Ewie Mańkiewicz-Cudny za 2020 rok,
  5. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2020 rok.

Ponadto Rada Krajowa podjęła uchwałę w sprawie ulgi w opłacie majątkowej dla Terenowych Jednostek Organizacyjnych przez obniżenie wysokości opłaty o 37,5% w 2020 roku.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 25.06.2021 roku, które odbyło się po raz drugi on-line, ze względu na pandemię koronawirusa.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników