cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Razem możemy więcej. Spotkanie na szczycie”
 

Pod takim hasłem odbyło się w dniach 22-23.10.2013 w Miedzeszynie spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Sekretarzami Generalnymi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Dyrektorami Biur Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Celem spotkania było omówienie i wymiana poglądów na temat bieżących spraw najbardziej zajmujących środowisko naukowo-techniczne zrzeszone w FSNT-NOT. Wiodące tematy dotyczyły sytuacji ekonomicznej, prawnej i organizacyjno-administracyjnej Federacji.

Spotkanie otworzyła Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, która po przywitaniu wszystkich uczestników przekazała informację o działalności Zarządu Głównego Federacji w roku 2013 oraz przygotowaniach do obchodów jubileuszy: 180-lecia ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych, 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, 110-lecia Warszawskiego i Krakowskiego Domu Technika, 70-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 60-lecia Muzeum Techniki i Przemysłu. Następnie Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski omówił miejsce i funkcję Terenowych Jednostek Organizacyjnych w strukturze Federacji oraz działania Zarządu Głównego w zakresie zarządzania majątkiem FSNT-NOT.

Tematyka poruszana w kolejnych referatach dotyczyła między innymi:
  • założeń Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących perspektyw finansowania na lata 2014-2020,
  • źródeł finansowania działalności i wzmocnienia pozycji SNT i TJO,
  • nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

W ramach integracji uczestników spotkania reprezentujących Zarząd Główny Federacji, Terenowe Jednostki Organizacyjne oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne odbyła się uroczysta kolacja przy muzyce.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników