cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Razem możemy więcej. Spotkanie na szczycie”
 

Pod takim hasłem odbyło się w dniach 22-23.10.2013 w Miedzeszynie spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Sekretarzami Generalnymi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Dyrektorami Biur Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Celem spotkania było omówienie i wymiana poglądów na temat bieżących spraw najbardziej zajmujących środowisko naukowo-techniczne zrzeszone w FSNT-NOT. Wiodące tematy dotyczyły sytuacji ekonomicznej, prawnej i organizacyjno-administracyjnej Federacji.

Spotkanie otworzyła Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, która po przywitaniu wszystkich uczestników przekazała informację o działalności Zarządu Głównego Federacji w roku 2013 oraz przygotowaniach do obchodów jubileuszy: 180-lecia ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych, 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, 110-lecia Warszawskiego i Krakowskiego Domu Technika, 70-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 60-lecia Muzeum Techniki i Przemysłu. Następnie Sekretarz Generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski omówił miejsce i funkcję Terenowych Jednostek Organizacyjnych w strukturze Federacji oraz działania Zarządu Głównego w zakresie zarządzania majątkiem FSNT-NOT.

Tematyka poruszana w kolejnych referatach dotyczyła między innymi:
  • założeń Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących perspektyw finansowania na lata 2014-2020,
  • źródeł finansowania działalności i wzmocnienia pozycji SNT i TJO,
  • nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

W ramach integracji uczestników spotkania reprezentujących Zarząd Główny Federacji, Terenowe Jednostki Organizacyjne oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne odbyła się uroczysta kolacja przy muzyce.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników