cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 27 czerwca 2018 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT), na którym Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Bożena Wnuk – Delegat STC do FSNT–NOT.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej, stwierdzeniu prawomocności zebrania oraz przyjęciu protokółu nr 5/XXV z poprzedniego posiedzenia RK FSNT–NOT w dniu 29 stycznia 2018 roku, wystąpił Mariusz Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT–NOT, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT–NOT za 2017 rok.

Natomiast sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok zreferowała Prezes FSNT–NOT pani Ewa Mańkiewicz - Cudny. Podkreśliła, że rok 2017 był bardzo trudny ze względu na załatwianie spraw związanych z Muzeum Techniki i Przemysłu, ale zakończony sukcesem FSNT–NOT przekazania w postaci darowizny zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu oraz sprzedaży dokumentacji, wyposażenia, archiwum i praw autorskich Narodowemu Muzeum Techniki.

Ważnym wydarzeniem w 2017 roku było zakończenie X edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator” zorganizowanej przez FSNT–NOT wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Pani Prezes podkreśliła, że wszystkie nadesłane na konkurs prace ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentowały wysoki poziom i wskazywały na duże zaangażowanie młodzieży i ich opiekunów.

Innym ważnym wydarzeniem w 2017 roku był finał XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej, w której eliminacjach wzięło udział 8073 uczniów reprezentujących 404 szkoły ponadgimnazjalne. Innym konkursem organizowanym przez FSNT–NOT, Krajową Izbę Gospodarczą i redakcję „Przeglądu Technicznego” był Konkurs „Dźwignia”, którego celem jest wspieranie i promowanie osób i firm przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażających zaawansowane technologie zwiększające konkurencyjność i innowacyjnoś polskiej gospodarki.

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Prezes Mańkiewicz – Cudny pokreśliła, że ważnym wydarzeniem w 2017 roku było również XIV Forum Inżynierskie pt. „ Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców”, organizowane od 2003 roku przez FSNT–NOT w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich „Innowacje – Technologie – Maszyny”. W Forum wzięło udział około 200 uczestników, głównie członków stowarzyszeń skupionych w FSNT–NOT, a także przedsiębiorców i menadżerów polskich firm przemysłowych i przedstawicieli jednostek naukowych.

Współpraca z zagranicą koncentrowała się na zacieśnianiu kontaktów z organizacjami polonijnymi oraz wzmocnieniu roli Federacji w organizacjach międzynarodowych. Pani Prezes podkreśliła, że ważnymi wydarzeniami w 2017 roku były uroczyście obchodzone rocznice 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz 20-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Austrii.

W kolejnym punkcie programu wystąpił przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT Jarosław Palenik, który przedstawił ocenę działalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie GKR FSNT–NOT wnioskując do RK FSNT–NOT o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Po dyskusji podjęto uchwały w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2017 rok,
  • zatwierdzenie łącznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Zarządu Głównego FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w likwidacji,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego FSNT–NOT.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Prezes FSNT–NOT z informacjami dotyczącymi prac Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT–NOT, czyli od 29.01.2018 roku. Ważnym wydarzeniem w tym czasie było uroczyste spotkanie inżynierów polskich i polonijnych, którym zainaugurowano 26.04.2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyło się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ponadto odbyło się między innymi: w dniu 5 czerwca 2018 r. XV Forum Inżynierskie pod hasłem „Technika recyklingu”, a 12 czerwca 2018 r. Gala podsumowująca XI edycję konkursu „ Młody Innowator”.

W następnym punkcie programu posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie organizacji XXVI Kongresu Techników Polskich w Krakowie w 2019 roku, a także uchwałę w sprawie zmiany nazwy „Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT–NOT” na nazwę „Komisji Wyróżnień FSNT–NOT”. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu nadawania tytułu Eksperta NOT. Po dyskusji na tematy dotyczące spraw Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) oraz Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 27 czerwca 2018 roku.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników