cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Spotkanie konsultacyjne Prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych wchodzących w skład Naczelnej Organizacji Technicznej.
W dniu 16 czerwca 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych wchodzących w skład Naczelnej Organizacji Technicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, Rady Krajowej oraz Zarządu Głównego NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, któremu mają być „podległe” wszystkie organizacje pozarządowe. Do projektu tej ustawy wpłynęło wiele negatywnych opinii i zastrzeżeń między innymi od Rady Działalnos´ci Poz˙ytku Publicznego, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz innych organizacji. Uczestnicy spotkania zdecydowali o potrzebie zapoznania z projektem ustawy całego s´rodowiska Federacji a następnie wypracowania strategii FSNT NOT uwzględniającej obecne uwarunkowania i możliwości działalności organizacji pozarządowych.

Kolejną waąną sprawą omawianą na tym spotkaniu była przyszłość Muzeum Techniki i Przemysłu. Przedstawiciele ZG FSNT NOT podkreślili, że sprawa Muzeum wymaga zaangażowania Rady Krajowej oraz całego s´rodowiska technicznego. Należy zrobić wszystko, aby nie zaprzepaścić trudu kilku pokoleń włożonego w zorganizowanie i prowadzenie przez 60 lat Muzeum Techniki i Przemysłu.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników