cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


II Seminarium technologiczne producentów cukru Euroazjatyckiego Obszaru Ekonomicznego EAEC „Klub Technologów”
W dniach 21-22 maja br. w Mińsku odbyło się II Seminarium technologiczne producentów cukru Euroazjatyckiego Obszaru Ekonomicznego „Klub Technologów”. Organizatorami seminarium byli: Stowarzyszenie „Biełsachar”, Białoruska Komisja Cukrownicza, Związek Producentów Cukru w Rosji oraz Wydawca i Redakcja czasopisma „Sachar”.

Seminarium odbyło się w nowoczesnym kompleksie Centrum Kongresowego „Viktoria” w Mińsku. W seminarium uczestniczyło 215 osób, w tym 125 przedstawicieli reprezentujących cukrownie i zarządy Spółek, 23 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i koncernów oraz 85 przedstawicieli firm działających na rynku cukru. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Bardzo dużą grupę – 85 osób stanowili przedstawiciele firm współpracujących z cukrowniami Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Reprezentowane były firmy z Francji, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Włoch i Ukrainy. Firmy te zajmują się projektowaniem, dostawą urządzeń i aparatury oraz środków pomocniczych w produkcji.

Z Polski uczestniczyło 9 osób reprezentujących firmy: APRO Polska, Filtrapol, Noton, Polimex-Cekop-Moder oraz STC.

Obrady podzielone były na trzy sesje.
  1. Cukier – słodycz i korzyści od przyrody, bezpieczeństwo i produkcja.
  2. Innowacyjne rozwiązania dla produkcji cukru.
  3. Środki wspomagające produkcję – ekonomicznie, efektywnie i bezpiecznie.

Sprawom technologicznym w pierwszej sesji poświęcono 1 godzinę, bez prezentacji wyników techniczno-produkcyjnych osiągniętych w kampanii 2014/2015.

Technice, aparaturze i urządzeniom oraz środkom wspomagającym produkcję poświęcono 5 godzin obrad. Prelegentami w sesji drugiej i trzeciej byli przedstawiciele licznych firm współpracujących z cukrowniami rosyjskimi i białoruskimi. Pierwszy dzień seminarium zakończył się uroczystą kolacją.

W drugim dniu seminarium zorganizowane były wycieczki do cukrowi Gorodzieje i Słuck. Wizyty w tych cukrowniach zrobiły zaskakujące bardzo dobre wrażenie skalą rozbudowy i modernizacji, nowoczesnością wyposażenia fabryk, głównie pochodzenia zagranicznego oraz estetyką i porządkiem. Warto przypomnieć, że rozbudowa i modernizacja cukrowni w Białorusi zrealizowane zostały przy bardzo znaczącym udziale polskich firm: Wiedemann Polska, AB Techno, Polimex-Cekop-Moder oraz APRO Polska.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników