cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT
 

W dniu 19 stycznia w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W spotkaniu wzięli udział prezesi, wiceprezesi i sekretarze Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych a także zasłużeni działacze ruchu inżynierskiego. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Ważnym tematem spotkania była sprawa nowelizacji ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. O zaawansowaniu prac nad nowelizacją tej ustawy, prowadzonych pod auspicjami Kancelarii Prezydenta RP, poinformował doradca Prezesa FSNT-NOT Włodzimierz Hausner. Pozostałe tematy omawiane na spotkaniu dotyczyły:
  • programu działania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT,
  • organizacji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego FEANI w Polsce w dniach 9-10.10.2014 r. w Gdańsku,
  • wprowadzanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej,
  • organizacja XXV Kongresu Techników Polskich w 2015 r., potrzeba podjęcia działań promujących Kongres,
  • informacja o zbliżających się rocznicach ruchu stowarzyszeniowego: 180-lecia ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych, 150-lecia Przeglądu Technicznego, 110-lecia Warszawskiego i Krakowskiego Domu Technika, 70-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 60-lecia Muzeum Techniki i Przemysłu.
Po zakończeniu spotkania konsultacyjnego odbyło się noworoczne spotkanie ruchu stowarzyszeniowego. Spotkanie otworzyła Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która po złożeniu życzeń noworocznych przedstawiła krótką informację o zadaniach NOT na bieżący rok. Odbyło się też wręczenie Europejskiej Legitymacji Zawodowej Nr 1, którą otrzymał wiceprezes FSNT-NOT prof. Józef Suchy. Część oficjalną zakończyła prezentacja filmu przygotowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich o nestorze polskiej elektryki, prof. Romanie Dzieślewskim. W części artystycznej zebrani wysłuchali koncertu popularnych arii operetkowych w wykonaniu artystów Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników