cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Posiedzenie Komitetu Naukowego ESST
Na Politechnice Berlińskiej w dniu 30 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego ESST (European Society for Sugar Technology). W spotkaniu uczestniczyło 27 osób – członków Komitetu, Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentował dr Maciej Wojtczak – Prezes Zarządu Głównego STC.

Posiedzenie otworzył Jan Maarten de Bruijn – ustępujący przewodniczący Komitetu Naukowego ESST witając członków Komitetu i zaproszonych gości, szczególne podziękowania skierował do Prof. Eckhardt’a Flöter’a gospodarza spotkania na Politechnice Berlińskiej. Następnie przedstawił sprawozdanie z posiedzenie zarządu ESST. Poinformował, iż Piotr Wawro zrezygnował z udziału w zarządzie ESST a na jego miejsce wybrano Arend’a Wittenberg’a z Nordzucker AG. Dr Piotr Wawro, członek Zarządu Głównego STC został wybrany nowym przewodniczącym Komitetu Naukowego ESST, zastępując na tym stanowisku Jan Maarten de Bruijn’a, który sprawował ta funkcję od 1999 roku (początkowo w ramach CITS).

Na posiedzeniu przyjęto nowych członków Komitetu Naukowego ESST: Nico Antens, Tim Grootscholten, Barbara Muri i Karl Schlumbach.
Głównym tematem posiedzenia Komitetu naukowego ESST była kwestia projektów badawczych ESST finansowanych w kolejnych latach działalności. W wyniku dotychczasowych konsultacji wskazano 4 tematy badawcze, które cieszyły się największym zainteresowaniem:
 1. Wpływ exopolisacharydów na przerób buraka (zaproponowany przez Macieja Wojtczaka)
 2. Techniki pomiarów i analiz Sugar Factory 4.0 (zaproponowany przez Daniel Simkiss)
 3. Wpływ zmian tekstury buraka na jego przerób (zaproponowany przez John P. Jansen)
 4. Powstawanie obcych (nieprzyjemnych) zapachów podczas produkcji cukru (zaproponowany przez Piotr Wawro).


Szczegółowe opisy projektów zostały rozesłane do członków Komitetu Naukowego. Projekt nr 1 jest kontynuacją pierwszego projektu ESST, który był realizowany na politechnice Łódzkiej pod kierownictwem dr Macieja Wojtczaka i został zakończony w listopadzie 2017 r. Christa Hoffman (IfZ) przedstawiła założenia projektu nr 2, opisując metody badania właściwości fizycznych buraka świeżego i przechowywanego w zależności od odmiany i warunków uprawy. Zdecydowano, że będą prowadzone dalsze konsultacje w celu wyboru projektów do realizacji oraz znalezienia źródeł ich finansowania.

Podczas posiedzenia wygłoszono następujące referaty:
 • Jan Struijs – Energy use in sugar production: past, present & future outlook
 • Martijn Leijdekkers – Beet texture, the hidden beet quality parameter
 • Daniel Simkiss – Update Dorr carbonatation versus BMA65
 • John Jensen – Recycled and emerging technologies/techniques – when will be the right time?
 • Stefan Frenzel – Technological aspects of the separation of colloids from prelimed juice
 • Eckhard Flöter – Sugar technology at the TU Berlin
 • Jan Maarten de Bruijn – Three decades of sugar technology in a nutshell
 • Piotr Wawro – Future prospects of ESST – 2018+


Na zakończenie posiedzenia dyskutowano na temat przyszłorocznej konferencji ESST, która odbędzie się w maju 2019 w Poznaniu. Komitet naukowy ESST wyłoni ze swojego grona komitet programowy konferencji, który pod przewodnictwem przewodniczącego – Piotra Wawro, będzie odpowiedzialny za przygotowanie programu 6 Konferencji ESST 2019. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków STC do licznego i aktywnego udziału w kolejnej konferencji ESST, która jest doskonałą okazją do spotkania się w gronie cukrowników europejskich i towarzyszącej temu wymiany doświadczeń – więcej informacji na stronie esst-sugar.org.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników