cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


Konferencja "Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych"
W dniu 7 listopada b.r. w Sejmie na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z inicjatywy Posła Kukiz’15 Jarosława Sachajko odbyła się konferencja pod tytułem ,,Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa, parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorstw cukrowniczych, zrzeszeń branżowych oraz organizacji reprezentujących plantatorów buraków cukrowych. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali Stanisław Świetlicki – Przewodniczący Zarządu Głównego STC oraz Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Konferencja została zwołana w związku z nową sytuacją na unijnym rynku cukru, jaka będzie miała miejsce od października 2017 r. kiedy całkowicie zniesiony zostanie system kwotowy. Konsekwencją będzie wyeliminowanie mechanizmów zarządzania rynkiem cukru, takich jak ceny minimalne czy też opłata produkcyjna.

Program konferencji:
  1. Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
  2. Stanowisko Ministerstwa Skarbu Panństwa?
  3. "Podstawowe dane o uprawie buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce w latach 2001 – 2015”– Stanisław Świetlicki, Stowarzyszenie Techników Cukrowników
  4. "Sektor cukrowniczy w Polsce – stan obecny i przyszły” – Michał Gawryszczak, Zwia?zek Producentów Cukru w Polsce
  5. "Sektor uprawy buraków w obliczu zmian na rynku cukru”– Rafał Strachota, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
Kluczowe zagadnienia, poruszane podczas konferencji dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku cukru oraz nowych wyzwań i szans, jakie czekają producentów cukru oraz plantatorów buraków cukrowych po zniesieniu kwot cukrowych. Ze strony uczestników pojawiło się wiele wątpliwości i obaw dotyczących osłabienia pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw. Dyskutowano o różnych pomysłach związanych z prywatyzacją Krajowej Spółki Cukrowej oraz o koncepcji utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego jako elementu stabilizującego dochody plantatorów buraków.

Ustalono, że kolejna konferencja na ten temat odbędzie się na przełomie stycznia i lutego, na której powinno zostać przedstawione ujednolicone, wspólne stanowisko wszystkich stron.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników