cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT.
Jubileusz 70-lecia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej.

W dniu 12 grudnia 2015 roku w Domu Technika w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT oraz uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia działalności NOT. Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowali kol. Bożena Wnuk - Delegat STC do FSNT–NOT oraz Stanisław Świetlicki – Przewodniczący ZG STC i Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Na początku posiedzenia Rady Krajowej uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków FSNT–NOT: Honorowego Prezesa NOT Aleksandra Kopcia, Sekretarza Generalnego Kazimierza Wawrzyniaka i członka RK Edwarda Ludery.

Po zatwierdzeniu porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Skrutacyjną oraz poinformowano o zmianach w składzie Rady Krajowej. Następnie po oświadczeniu przez Komisję Mandatową, że posiedzenie RK FSNT–NOT jest prawomocne, przyjęto protokół nr 6/XXIV z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT z dnia 29 czerwca 2015 roku.

W kolejnym punkcie programu wybrano skład prezydium na kolejną Radę Krajową FSNT–NOT, a następnie pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK, tj. od 29. 06.2015 r. Wymieniła najważniejsze wydarzenia dla ruchu stowarzyszeniowego, a mianowicie podpisanie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a także możliwości podpisania umowy FSNT–NOT z Ministerstwem Gospodarki w sprawie współprowadzenia Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Zwróciła też szczególną uwagę na planowany w dniach 16 – 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz jubileuszowy XXV Kongres Techników Polskich.

W kolejnym punkcie programu wystąpił zastępca Sekretarza Generalnego FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz, który poinformował o przewidywanym wykonaniu budżetu za 2015 rok i planowanym budżecie na 2016 rok. Ponadto przedstawił propozycje wysokości opłat od Terenowych Jednostek Organizacyjnych w 2016 roku. Po głosowaniu przyjęto znaczną większością głosów uchwałę w sprawie budżetu Zarządu Głównego FSNT–NOT na 2016 rok oraz uchwałę w sprawie wysokości opłat od TJO w 2016 roku.

Następnie przewodniczący Zespołu ds. przyjmowania nowych członków do FSNT–NOT Wiceprezes Józef Suchy przedstawił wniosek Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej SWTP o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Rada Krajowa jednogłośnie przyjęła uchwałę o przyjęciu nowego stowarzyszenia SWTP do FSNT–NOT. Przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 – Rokiem Jubileuszowym 150 – lecia czasopisma „ Przegląd techniczny”.

W spawach dotyczących TJO przyjęto uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości w Gdańsku i obniżenia opłaty majątkowej dla Rady Regionalnej w Pile.

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT–NOT przedstawił zmiany w regulaminach nadawania Medalu im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego oraz Medalu im. Prof. dr Feliksa Kucharzewskiego. Po przegłosowaniu przez Radę przyjęto uchwały w sprawie nadawania medali.

W kolejnym wystąpieniu doradca Prezesa FSNT–NOT Włodzimierz Hausner przedstawił informacje o nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Podkreślił najważniejsze zmiany, które dotyczą m.in. ułatwienia przy założeniu, rejestracji stowarzyszeń oraz przy zmianach statutu stowarzyszenia, a także mniejszego nadzoru administracyjnego.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zespołu Gospodarowania Nieruchomościami i Inwestycji Wiktor Piwowski przedstawił informacje o pracach tego Zespołu. Zgłosił postulat, aby utworzyć fundusz ze sprzedaży nieruchomości, który mógłby być przeznaczony na wsparcie finansowe – pożyczki. Projekt regulaminu funduszu będzie przesłany do członków RK na początku 2016 roku.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ważnej sprawy, czyli funkcjonowania Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o planowanym w tej sprawie spotkaniu z Ministrem Rozwoju, a także złożeniem wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto Pani Prezes FSNT–NOT poinformowała o pracach przy organizacji III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i jubileuszowego XXV Kongresu Techników Polskich w czerwcu we Wrocławiu.

Po zakończeniu obrad Rady Krajowej odbyła się uroczystość uświetniająca jubileusz 70-lecia powstania Naczelnej Organizacji Technicznej. Uczestników uroczystości, licznych gości zagranicznych oraz krajowych, przywitała Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT–NOT, która następnie przedstawiła jubileuszową prezentację dokonań 70 lat Naczelnej Organizacji Technicznej, mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski. Podczas uroczystości wręczono licznym zasłużonym członkom NOT a także gościom statuetki, medale, odznaczenia i wyróżnienia. Po wystąpieniach gości i podziękowaniach wygłoszonych przez nagrodzonych wystąpił z własnym programem artystycznym śpiewający poeta i satyryk Marek Majewski – Honorowy Złoty Inżynier plebiscytu redakcji „Przegląd Techniczny”. Spotkanie jubileuszowe zakończyło się uroczystą kolacją z urodzinowym tortem oraz lampką szampana.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników