cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny
Aktualności
W dn. 27-28.06.2023. odbędzie się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” PROGRAM Czytaj więcej...
  W dniu 17.04.2023 w Warszawie odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów STC Czytaj więcej...
  W dniach 16-17.02.2023 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce Czytaj więcej...
  W dniach 29-30.06.2022 r. odbyła się w Warszawie XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez STC pod patronatem ZPC w Polsce. Czytaj więcej...
  Zaproszono nas:
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy.
Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2023 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2023 r. Czytaj więcej...


I Forum Dialog Nauka — Przemysł
W dniu 9 października 2017 na Politechnice Warszawskiej rozpoczęło się I Forum Dialog Nauka — Przemysł. Forum towarzyszyło Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 9-11.X.2017.  Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W imieniu Stowarzyszenia Techników Cukrowników w Forum wziął udział kol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

Podczas forum odbyła się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami biznesu wspierającego start up’y i  wdrażającego nowatorskie rozwiązania w swojej działalności.  Uczestnicy w szczególny sposób zajęli się problematyką transferu technologii z ośrodków naukowych do przemysłu. Podkreślono, że nie można mówić o innowacyjnej gospodarce bez rozwoju wdrożeń będących wynikiem ścisłej współpracy między przemysłem a nauką. Uczestnicy zwrócili również uwagę, że ważnym aspektem wspierania gospodarki przez ośrodki naukowe jest kształcenia kadr. Absolwenci uczelni wyższych powinni spełniać aktualne oczekiwania przemysłu, co może być osiągnięte dzięki  uczestnictwu przedstawicieli przemysłu zarówno w  opracowywaniu programów studiów jak i samym procesie edukacji. Uczestnicy Forum podkreślili ważną rolę budowania trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a przedsiębiorstwa jako mechanizmu pobudzania innowacyjności.


Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników