cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT-NOT. Czytaj więcej...
  W dniu 20.06.2024 na polach Gospodarstwa Rolnego we Włostowie odbyły się coroczne obchody Dnia Buraka Südzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 140-lecia działalności Cukrowni „Opalenica” należącej do Spółki Nordzucker Polska S.A. Czytaj więcej...
  W dn. 23-24.05.2024 w Warszawie odbyła się Konferencja Techniczno-Surowcowo-Analityczna zorganizowana przez STC w nowej formule. Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej FSNT–NOT
W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT–NOT). Stowarzyszenie Techników Cukrowników reprezentowała kol. Alina Kosiorkiewicz w zastępstwie Delagata STC do RK FSNT–NOT kol. Anety Antczak–Chrobot.

Przed przystąpieniem do obrad zostały wręczone puchary i wyróżnienia konkursu TECHNICUS 2023. Konkurs TECHNICUS jest organizowany przez FSNT–NOT na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz po informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania dokonano wyboru składu Prezydium Rady Krajowej na 2024 oraz przyjęto protokół nr 4/XXVI z posiedzenia RK FSNT–NOT z 30 stycznia 2023 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpiła Prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny, która przedstawiła informacje o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK FSNT–NOT, czyli od 30.01.2023 roku.

W sprawozdaniu merytorycznym z działalności FSNT–NOT za 2022 rok Prezes Ewa Mańkiewicz–Cudny podkreśliła, że na działalność w 2022 roku nadal miał wpływ stan epidemiczny, a szczególnie obostrzenia ograniczające możliwość organizacji przedsięwzięć zarówno statutowych jak i co niezwykle ważne gospodarczych. Jednymi z ważnych wydarzeń były Światowy Dzień Inżyniera w Polsce – 04.02.2022, XXVIII Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego – 30.03.2022 i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem Z XXVII Kongresem Techników Polskich – Gliwice 23–25.06.2022.

W kolejnym punkcie porządku obrad wystąpił Dyrektor Generalny FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności FSNT–NOT w 2022 roku. Następnie Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) Danuta Kieljan przedstawiła sprawozdanie Komisji i ocenę działalności Zarządu Głównego. W podsumowaniu sprawozdania GKR pozytywnie oceniła pracę Zarządu Głównego FSNT–NOT i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznej ZG FSNT–NOT oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego.

Jednocześnie Główna Komisja Rewizyjna FSNT–NOT zawnioskowała o zmianę uchwały dotyczącej podwyższenia składki z tytułu członkostwa w FSNT–NOT.

Po dyskusji i głosowaniu RK FSNT–NOT przyjęto uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2022 rok,
  2. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Zarządu Głównego FSNT–NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie,
  3. przyjęcia sprawozdania i oceny Głównej Komisji Rewizyjnej za 2022 rok i jej oceny działalności Zarządu Głównego FSNT–NOT w 2022 r.
  4. udzielenia imiennego absolutorium dla Członków Zarządu Głównego FSNT–NOT za 2022 rok,
Odrzucono wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT–NOT w sprawie podwyższenia składki z tytułu członkostwa w FSNT–NOT. Pozostawiono temat zmiany składki do dalszych dyskusji w Stowarzyszeniach.

Ponadto Rada Krajowa podjęła uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wałbrzychu, sprzedaży części nieruchomości w Olsztynie oraz zmiany w Regulaminie Funduszu Wsparcia Modernizacji Nieruchomości FSNT–NOT. Powyższe sprawy przedstawił Dyrektor Generalny FSNT–NOT Mariusz Płaczkiewicz.

Z uwagi na późną porę zakończono posiedzenie Rady Krajowej FSNT–NOT w dniu 28.06.2023 r., pozostałe nie rozpatrzone tematy z porządku obrad zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu RK.
Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników