cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...


Seminarium "Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym"
W dniach 26-27 czerwca 2018 r. w Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”. Było to 34 seminarium poświęcone tej tematyce. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej.

Kliknij aby powiększyćW imieniu ZG STC uczestników seminarium przywitała Krystyna Wasińska – Sekretarz Generalny STC.

Kliknij aby powiększyćHonorowi goście konferencji. Od lewej: dr hab. inż. Anna Diowksz – Prodziekan ds. Edukacji Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, doc. dr inż. Stanisław Brzeziński – Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny – Dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
W imieniu władz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności uczestników seminarium przywitali dr hab. Anna Diowksz, doc. dr inż Stanisław Brzeziński oraz prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny – Dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności

W programie seminarium omówiono zmiany oraz aktualizacje, jakie pojawiły się w ostatnim roku, w przepisach prawa polskiego i unijnego zarówno w analityce cukrowniczej jak i w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności i regulacji rynku cukru. Zaprezentowano wybrane rozwiązania w zakresie pomiarów zarówno laboratoryjnych jak i on-line. Poddano szerokiej analizie metody określania granulacji cukru. Zaprezentowano analizator CANTY Sugar Lab Sizer wykorzystujący wizyjną analizę cząstek cukru na wibrującym podłożu do oznaczania rozmiaru i kształtu kryształów oraz czarnych wtrąceń. Dokonano także szczegółowego porównania metod: sitowej jako oficjalnej ICUMSA, dyfrakcji laserowej oraz dynamicznej analizy obrazu. W zakresie zagadnień technologicznych przedstawiono wytyczne obowiązujące w zakresie wykorzystania melasu w zależności od jego statusu: produktu pełnowartościowego, produktu ubocznego, pozostałości lub odpadu. Omówiono obowiązujące systemy i dokumenty prawne regulujące zasady zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do melasu zaprezentowano oraz porównano trzy metody oznaczania polaryzacji z jednoczesnym wnioskiem o znaczącym wpływie na wynik rodzaju środków klarujących.

W programie przedstawiono także referat dotyczący przechowywania soku gęstego w zbiornikach. Przeanalizowano zmiany parametrów fizyko-chemicznych oraz stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego soku podczas okresu składowania.
Uczestnicy seminarium mieli także okazję zapoznania się z ciekawa ofertą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomiarami laboratoryjnymi z wykorzystaniem układów wielopomiarowych. W ofercie znalazły się między innymi precyzyjne sacharymetry z nowoczesnym oprogramowaniem i bezprzewodowym przesyłaniem informacji, refraktometry kompaktowe, aparaty do pomiarów elektrochemicznych, biotektory TOC, homogenizatory ultradźwiękowe, odczynniki, wzorce itp.

W zakresie zagadnień mikrobiologicznych przedstawiono dwa referaty, w których omówiono zanieczyszczenia środowiskowe, bakterie i pleśnie występujące w procesie produkcji cukru oraz wyjaśniono zasady interpretacji wyników analiz ilości i obecności drobnoustrojów zgodnie z zasadami badań mikrobiologicznych żywności i pasz. W bloku tematycznym dotyczącym mikrobiologii omówiono także sprawozdanie z prac Sekcji S6 ICUMSA, prezentowane w marcu 2018 r. w Kolonii na XI spotkaniu europejskich mikrobiologów pracujących dla przemysłu cukrowniczego. W ramach przeglądu oraz prac nad nowymi metodami ICUMSA omawiano miedzy innymi metodę GS2/3-52 dotyczącą oznaczania dodatnich bakterii z grupy coli w cukrze. Zdecydowano, że kilka metod np. GS 2/3-53 dotycząca oznaczania osmotolerancyjnych drożdży i kserotolerancyjnych pleśni w cukrze zostanie przedstawionych podczas sesji ICUMSA 2018 w RPA w celu uzyskania statusu AKCEPTACJI.

W tegorocznym programie dyskutowano również na temat zagadnień metrologicznych z uwzględnieniem wymagań i aktualnych zmian w przepisach prawa dotyczących procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Szczególną uwagę zwrócono na analizę i ocenę ryzyka pochodzącego od przyrządu pomiarowego oraz na wymogi w zakresie oceny zgodności przyrządu pomiarowego.

W ramach metod oceny Systemu Zarządzania Jakością omówiono zasady ochrony produktów spożywczych przed zanieczyszczeniem, zafałszowaniem i sabotażem.

Program seminarium zawierał również tematy nawiązujące do aktualnej sytuacji branży cukrowniczej w związku z zapowiadanym wprowadzeniem podatku dyskryminującego cukier. Omówiono zasady i motywy wprowadzenia takiego podatku oraz oczekiwane korzyści. Tematem były również krążące w społeczeństwie fakty i mity na temat cukru i innych substancji słodzących. Podczas seminarium jego uczestnicy prowadzili także szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium cukrowniczym dzieląc się swoimi doświadczeniami i problemami w tym zakresie. Dyskusję podsumowano stwierdzeniem, że oprócz wszystkich zasad i szkoleń najważniejsza u pracowników jest świadomość zagrożeń i ryzyka.

W programie zostało również przedstawione sprawozdanie z przeprowadzonych badań biegłości przez PK ICUMSA oraz porównanie otrzymanych wyników na przestrzeni 12 lat działalności Komitetu. Autor referatu podkreślił jak duże znaczenie w polityce jakości ma systematyczny udział laboratoriów cukrowniczych w kolejnych latach badań biegłości oraz potwierdzenie uzyskanych wiarygodnych rezultatów.

W przeddzień seminarium odbyło się, drugie w tym roku, zebranie członków Polskiego Komitetu ICUMSA, na którym prowadzono dyskusję na temat zadań zaplanowanych na rok 2018:
 • Podjęto decyzję przetłumaczenia Suplementu 2017 Przepisów Analitycznych ICUMSA, który zawiera 8 nowych metod tymczasowych, 1 metodę przyjętą jako oficjalną, 6 metod uaktualnionych oraz 1 metodę usuniętą.
 • Udział Przewodniczącego Polskiego Komitetu ICUMSA w międzynarodowym 31 Kongresie ICUMSA, który odbędzie się w dniach 26 – 29.08.2018 w RPA.
 • Ustalono zakres badań biegłości PK ICUMSA na rok 2018 w zakresie metod dotyczących cukru białego C12 i melasu M01.


W seminarium wzięło udział ok. 50 osób: kierownicy laboratoriów i pełnomocnicy ds. zarzadzania jakością z cukrowni wszystkich Spółek Cukrowych, pracownicy naukowi Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele 4-ech firm współpracujących z branżą cukrowniczą w zakresie wyposażenia laboratoriów w aparaturę i sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz w zakresie analityki cukrowniczej.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej.

Tematyka seminarium:
 1. Kliknij aby powiększyćZanieczyszczenia/patogeny środowiskowe w procesie produkcji cukru oraz TAB i pleśnie termooporne - Christer Bergwall, Technology & Innovation Microbiological Laboratory, Arlöv, Sweden.

  Pobierz dokument[EN] Pobierz dokument[PL]
   
 2. Kliknij aby powiększyćInterpretacja wyników analiz ilości i obecności drobnoustrojów zgodnie z zasadami badań mikrobiologicznych żywności i pasz - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 3. Kliknij aby powiększyćCzy opodatkowanie dyskryminujące cukier to właściwa droga do walki z otyłością? - Michał Gawryszczak, Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 4. Kliknij aby powiększyćWykorzystanie melasu jako produktu ubocznego przemysłu cukrowniczego - Michał Cierpiałowski, audytor wiodący systemu KZR INIG.

  Pobierz dokument
   
 5. Kliknij aby powiększyćPorównanie metod oznaczania polaryzacji melasu - Aneta Antczak-Chrobot, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 6. Kliknij aby powiększyćOchrona produktów spożywczych przed zanieczyszczeniem, zafałszowaniem i sabotażem - Aleksandra Szczepanik, auditor zewnętrzny w zakresie systemów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.

  Pobierz dokument
   
 7. Kliknij aby powiększyćAktualne informacje z zakresu kontroli metrologicznej i legalizacji - Piotr Lewandowski, specjalista do spraw metrologii.

  Pobierz dokument
   
 8. Kliknij aby powiększyćBHP w Laboratorium Fabrycznym - Dagmara Wojtków, Südzucker Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 9. Kliknij aby powiększyćNowości w ofercie urządzeń optycznych Anton Paar - Jacek Szyk, Anton Paar Poland Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 10. Kliknij aby powiększyćUrządzenia pomiarowe HACH wykorzystywane w przemyśle cukrowniczym – Michał Przybylak, HACH LANGES Sp. z o.o

  Pobierz dokument
   
 11. Kliknij aby powiększyćFakty i mity na temat cukru i innych substancji słodzących - Michał Gawryszczak, Związek Producentów Cukru w Polsce.

  Pobierz dokument
   
 12. Kliknij aby powiększyćOznaczanie wielkości kryształu w cukrze /granulacja/. Porównanie metod: sitowej, dyfrakcji laserowej i dynamicznej analizy obrazu - Roman Wojna, Pfeifer&Langen Polska S.A.

  Pobierz dokument
   
 13. Kliknij aby powiększyćCANTY – laboratoryjna analiza granulometryczna cukru - Jerzy Oleszczuk, INTROL AUTOMATYKA Katowice Sp. z o.o.

  Pobierz dokument
   
 14. Kliknij aby powiększyćNowości aparaturowe 2018 dla przemysłu cukrowniczego: miareczkowanie, polarymetria i refraktometria - Marcin Grzelka, LABINDEX s.c.

  Pobierz dokument
   
 15. Kliknij aby powiększyćZmiany parametrów jakościowych soku gęstego podczas jego składowania w zbiornikach w Cukrowni Werbkowice - Grażyna Mardofel, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oddział Werbkowice, Teresa Sumińska, Zakład Cukrownictwa IBPRS Warszawa.
   
 16. Kliknij aby powiększyćPrzegląd tematów omawianych na ostatnim spotkaniu Sekcji Mikrobiologicznej S6 ICUMSA - Agnieszka Papiewska, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   
 17. Kliknij aby powiększyćPorównanie wyników badań biegłości na przestrzeni 10 lat działalności Polskiego Komitetu ICUMSA - Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka.

  Pobierz dokument
   


Kliknij aby powiększyćStoiska firm specjalistycznych. Od lewej: INTROL AUTOMATYKA, ANTON PAAR, LABINDEX.

Kliknij aby powiększyć Przed zakończeniem konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w specjalistycznym szkoleniu w zakresie analityki cukrowniczej i systemów bezpieczeństwa żywności oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego i unijnego. Na zdjęciu Przewodniczący Zarządu Głównego STC dr Maciej Wojtczak wręcza zaświadczenie kol. Cecyli Rosół reprezentującej Cukrownię Nakło w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Kliknij aby powiększyćKol. Maciej Wojtczak – Przewodniczący ZG STC w towarzystwie prowadzącej konferencję kol. Krystyny Wasińskiej – SG STC zamykają obrady Szkoły Letniej 2018.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Po obradach pierwszego dnia seminarium odbył się tradycyjny wieczór cukrowniczy, na którym uczestnicy konferencji spotkali się z pracownikami naukowymi Zakładu Cukrownictwa i Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ oraz z przedstawicielami czterech firm specjalistycznych.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników