cukrownictwo cukier burak cukrowy stowarzyszenie przemysł cukrowniczy cukrownie cukrowniczy cukier cukrownictwo burak stowarzyszenie techników cukrowników cukier cukrownictwo cukrowy
stc stc stc
Stowarzyszenie Techników Cukrowników stc Władze STC stc Cukrownictwo stc Konferencje i sympozja stc Publikacje stc ICUMSA stc Gazeta Cukrownicza
Link do storny konferencji STC 2024
stc
 Kontakt: 00-057 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 3, tel/fax. 0-22 826-98-27, 505-46-71, 505-47-82, email: biurostc@stc.pl
Strona główna
RODO - obowiązek informacyjny

Zaproszono nas
Sprawozdania z imprez branżowych, w których uczestniczyliśmy. Czytaj więcej...
  Aktualności
Informacja o nowej formule Konferencji Techniczno-Surowcowo-Analitycznej organizowanej przez STC w 2024 r. Czytaj więcej...
  Wyniki Konkursu STC na najlepszą pracę dyplomową. Czytaj więcej...
  W dn. 27-28.06.2023. odbyło się seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” Czytaj więcej...
  W dniu 22 czerwca 2023 roku w Werbkowicach oraz w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 60–lecia Cukrowni „Werbkowice” Czytaj więcej...
  Plan konferencji i seminariów w 2024 roku Czytaj wiecej...
Plan kursów na 2024 r. Czytaj więcej...Publikacje
Coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna 2004/2005
W dniach 10-11.02.2005 roku odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie coroczna pokampanijna konferencja techniczno-promocyjna , zorganizowana przez Sekcję Techniczną Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

Celem tego tradycyjnego pokampanijnego spotkania cukrowników była prezentacja wyników techniczno-produkcyjnych , osiągniętych w kampanii cukrowniczej 2004/2005 oraz zastosowanych nowych rozwiązań technicznych w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych . W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej omawiano też aktualne zagadnienia z zakresu polityki zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych standardów i norm oraz programów integrujących działalność badawczą w celu wspomagania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Tradycyjnie na konferencji tej zostały zaprezentowane wyniki prac naukowo-badawczych realizowanych na uczelniach i w instytutach naukowych współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Ponadto konferencja ta była także forum dyskusyjnym na temat zakończonej kampanii, przeglądem tematyki technologicznej i kierunków technicznego rozwoju naszych cukrowni . Promocje nowych urządzeń i rozwiązań techniczno-technologicznych oraz oferowane usługi firm tradycyjnie stanowiły cenne uzupełnienie programu konferencji.

W spotkaniu wzięło udział ok. 280 osób , w tym przedstawiciele Spółek Cukrowych, 43 cukrowni , Instytutu Przemysłu Cukrowniczego , Politechniki Łódzkiej , Politechniki Warszawskiej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 71 firm i innych instytucji zajmujących się problematyką cukrownictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezes ZG STC Stanisław Świetlicki, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji: pana min. Andrzeja Kowalskiego, reprezentującego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , pana min. Jacka Sochę, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, Pana Wojciecha Pomajdę, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Jana Rybskiego - Dyrektora Generalnego Związku Producentów Cukru, zarządy wszystkich Spółek Cukrowych, przedstawicieli instytutów naukowych , kierownictwo FSNT-NOT , przedstawicieli Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Honorowych Członków STC oraz liczne firmy oferujące swoje usługi dla naszego przemysłu.

Otwierając konferencję prezes ZG STC Stanisław Świetlicki życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad oraz aktywnego udziału w konferencji a prowadzenie części merytorycznej konferencji powierzył przewodniczącej Sekcji Technicznej kol. Krystynie Wasińskiej oraz kol. Krystynie Szwajcowskiej . Po omówieniu spraw programowych dotyczących tegorocznej konferencji , przewodnicząca Sekcji Technicznej zaprosiła także do udziału w pozostałych seminariach organizowanych przez Sekcję Techniczną w 2005 roku.

Oprócz lutowej konferencji pokampanijnej zostały zaplanowane:
 • coroczne seminarium "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym" w Zakopanem w dniach 30 - 31 maja 2005 r. zawierające w programie wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki cieplnej , technologii , ochrony środowiska , jakości produkcji.
 • seminarium dla technologów i kierowników laboratoriów w Zakopanem w dniach 29-30 sierpnia 2005 r. , poświęcone w całości sprawom jakości w przemyśle cukrowniczym.
Zapraszając do udziału w proponowanych konferencjach przewodnicząca ST podkreśliła ciągłą potrzebę podnoszenia kwalifikacji cukrowników , szczególnie w aktualnym okresie obowiązywania nowych norm i dyrektyw unijnych oraz odpowiednich polskich przepisów prawa.

Z okazji 175-lecia przemysłu cukrowniczego w Polsce , w podziękowaniu za aktywną pracę społeczną na rzecz polskiego przemysłu cukrowniczego oraz Stowarzyszenia Techników Cukrowników aktywni działacze naszego Stowarzyszenia kol. Krystyna Szwajcowska oraz kol. Stefan Markiewicz otrzymali wysokie wyróżnienia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski), przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel MRiRW p. min. Andrzej Kowalski , który gratulując odznaczonym podkreślił , że jest to wyraz wdzięczności i oceny za trud wszystkich przedstawicieli przemysłu cukrowniczego z bogatą 175-letnią historią, początkującą gospodarkę żywnościową na ziemiach polskich. Na zakończenie min. Kowalski pogratulował wszystkim cukrownikom oraz plantatorom bardzo dobrych wyników kampanii oraz życzył lepszych możliwości konkurowania branży na rynku unijnym.

W imieniu odznaczonych cukrowników głos zabrała p. dr Krystyna Szwajcowska dziękując wszystkim cukrownikom za wieloletnią współpracę i podkreślając, że otrzymane odznaczenie to wielki zaszczyt i honor w uznaniu ich społecznej działalności w Stowarzyszeniu oraz na rzecz przemysłu cukrowniczego.

W ramach wystąpień gości głos zabrał także Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT p. dr Wojciech Ratyński . Po powitaniu cukrowników i złożeniu gratulacji dotyczących zakończonej kampanii cukrowniczej prezes NOT przekazał istotne informacje dotyczące tzw. dofinansowywania prac naukowo-badawczych w ramach projektów celowych dających możliwość otrzymania 50 % dotacji bezzwrotnej do danego działania innowacyjnego . Przedstawił także prace NOT nad sposobami pozyskiwania dofinansowań dla małych i średnich przedsiębiorstw .

Przed rozpoczęciem merytorycznej części programu , przeznaczonej na prezentację wyników minionej kampanii , osiągniętych w poszczególnych grupach własnościowych , prezes ZG STC Stanisław Świetlicki wygłosił referat wprowadzający , omawiający zmiany i przeobrażenia, jakie dokonały się w przemyśle cukrowniczym w Polsce, zarówno w zakresie struktury organizacyjno-własnościowej jak i w zakresie zmian w technologii, wyposażenia cukrowni, a także uzyskiwanych wyników techniczno-produkcyjnych w okresie ostatnich 15 lat.


TREŚĆ KOLEJNYCH WYSTĄPIEŃ ZGODNIE Z PROGRAMEM KONFERENCJI:
 1. "Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w latach 1990 - 2004" - mgr inż. Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.
  Czytaj więcej
 2. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej" - dyr Jan Marcinkiewicz, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  Czytaj więcej
 3. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Südzucker" - mgr inż. Maciej Dobrowolski, Südzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 4. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Pfeifer & Langen" - prezes Stanisław Bogdziewicz, dyr. Stanisław Jórdeczka, Pfeifer & Langen Polska S.A.
  Czytaj więcej
 5. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni BSO Polska Sp. z o.o." - mgr Janusz Branicki, Mirosław Dziadowiec, Cukrownia Glinojeck .
  Czytaj więcej
 6. "Przebieg kampanii 2004/05 w grupie cukrowni Nordzucker" - dr Piotr Wawro, Nordzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 7. "Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce" - Jan Rybski, Dyrektor Generalny Związku Producentów Cukru.
  Czytaj więcej
 8. "Cele i kierunki działalności Centrum Doskonałości CERED Politechniki Warszawskiej w Płocku" - prof. dr hab.inż. Krzysztof Urbaniec.
  Czytaj więcej
 9. "Informacja o działalności naukowej Zakładu Aparatury Przemysłowej Politechniki Warszawskiej" - prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec.
  Czytaj więcej
 10. "Informacja o działalności naukowej Zakładu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej" - prof. dr hab. inż. Jan Iciek.
  Czytaj więcej
 11. "Informacja o działalności naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego" - dr inż. Jan Malec.
  Czytaj więcej
 12. "Standardy higieniczno-produkcyjne w procesie produkcji cukru (EU 852/2004, IFS)" - Hanna Woźniak, Nordzucker Polska Sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 13. "Bezpieczeństwo wyrobu w łańcuchu produkcji cukru - od plantatora do wyrobu gotowego. Najnowsze standardy i normy" - Dominik Lisiewski, Det Norske Veritas.Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Główna | Dane kampanii | Reklama | Reklama w serwisie | Giełda Pracy | Forum dyskusyjne

STC
Redakcja serwisu:  Redaktor naczelny: Krystyna Wasińska, Webmaster: Mateusz Wojtczak
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Techników Cukrowników